Geen Commentaar: Een jaar studentje pesten

Door Vincent Bongers Eindelijk! Het had lang geduurd maar nu was het zover: dé onderwijspartij had de plek in het kabinet veroverd waar zij al jaren op had geaasd. Nu kon er echt orde op zaken worden gesteld. Te lang had de D66 zichzelf belast met steeds zwaarder wegende kroonjuwelen als gekozen burgemeesters en referenda. Die pijnlijk prikkende sieraden konden nu van de nek worden gerukt en in de plomp worden gesmeten. Het echte werk kon beginnen: het hoger onderwijs oppoetsen en van Nederland echt een kennisland maken.

En wie mocht die prachtige functie gaan vullen? De Haagse wethouder onderwijszaken, Ingrid van Engelshoven.
De universiteiten en studentenorganisaties gingen er eens goed voor zitten: na de invoering van het sociaal leenstelsel door voorganger Jet Bussemaker kon alleen de weg omhoog worden ingeslagen.

Toch?
Nee, dus.

Van Engelshoven is een jaar bezig en slaagde er in die tijd in om zelfs de vrijwel altijd opgeruimde Leidse rector Carel Stolker pissig te krijgen. Want hij noemde haar idee om een maximum van veertig punten te stellen aan het bindend studieadvies ‘ontzettend stom’ - Stolkeriaans voor ‘OMG!!1! WTF!!!7! Waar is dit mens mee bezig???!’

Bij de studentenorganisaties LSVb en ISO heerste er juist een juichstemming. Eindelijk paal en perk aan rendementsmaatregelingen. Maar de Schultenbräus waren nog maar net koud gezet of de minister maakte al weer een einde aan het feestje. Het maximum werd geschrapt. Van Engelshoven wilde slechts een ‘steen in de vijver’ gooien om zo de discussie aan te zwengelen. De studenten maakten haar uit voor leugenaar.

Maar de minister was nog niet klaar met het studentje pesten. Het collegegeld voor eerstejaars halveren, een ‘cadeautje’ van 165 miljoen euro, mag worden opgehoest door afgestudeerden. Het vorige kabinet had namelijk een gat op de begroting achtergelaten, klaagde de minister. De verlaging van het collegegeld wordt betaald door de rente op aflossingen te verhogen. Twaalf euro per maand, redeneerde ze, dat stelt toch niets voor? Wel als je 35 jaar lang dat bedrag moet betalen, vonden boze Kamerleden

Was de bodem bereikt? 

Noop, want de minister kwam met nog een impopulaire maatregel op de proppen. Juist nu het aantal studenten maar blijft groeien, besluit ze de numerus fixus in te perken. Zo slaat ze het enige wapen van de universiteit tegen de stormloop aan eerstejaars uit handen.

In twaalf maanden tijd heeft Van Engelshoven ruzie gekregen met iedereen in het hoger onderwijs. Op zich een knappe prestatie, maar niet helemaal in lijn met de doelstellingen van dé onderwijspartij.

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Wetenschap

Nieuws

English page