Kamer steunt minister niet

Universiteiten mogen zelf bindend studieadvies blijven bepalen

Door Sebastiaan van Loosbroek
8 November 2018

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in een nieuw voorstel van Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de bsa-norm aan te passen.

PVV, VVD, CDA en SGP dienden vorige week donderdag een motie in tegen aanpassing van de bsa-norm. Zij vinden dat de instellingen zelf - zoals nu al het geval is - moeten weten hoeveel punten een student minimaal moet halen om door te mogen met de studie. Forum voor Democratie hielp de indieners aan een meerderheid.
Vorige week donderdag kreeg Van Engelshoven er stevig van langs tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Aanleiding was de onaangekondigde uitspraak bij de opening van het academisch jaar aan de Tilburg University om het bsa voor alle onderwijsinstellingen te verlagen naar maximaal 40 studiepunten.

‘Soms moet je om een discussie te starten maar eens een steen in de vijver gooien’, gaf Van Engelshoven als verklaring voor haar uitspraak. SP-Kamerlid Frank Futselaar nam daar geen genoegen mee en noemde de minister een ‘markiezin van mooie woorden maar gebrek aan daden’. ‘Het is toch niet een minister waardig om dit te zeggen, als je het hele veld in oproer brengt en studenten niet meer weten waar ze aan toe zijn?’
Van Engelshoven: ‘Ik heb gezegd: ja, ik wil graag paal en perk stellen. Maar ik heb ook gezegd – en daar ben ik ook mee geëindigd – dat ik wil gaan onderzoeken hoe we dat nou op een goede en gebalanceerde manier doen. Dat had ik niet van tevoren met de instellingen overlegd, maar ik vind ook wel dat een minister af en toe uit eigen beweging een discussie mag starten.’
Ook coalitiegenoot Judith Tielen (VVD) was niet te spreken over de verwarring die Van Engelshoven heeft gezaaid. ‘Ik wil graag nog een keer heel duidelijk horen wat de minister nu wel en ook niet van plan is rondom het bindend studieadvies.’

Volgens Van Engelshoven heeft het verplicht halen van 45 tot 60 studiepunten om door te mogen met de studie, als ongewenst effect dat ‘talentvolle studenten mogelijk ten onrechte uitvallen in het eerste jaar en dat het bindend studieadvies steeds meer een selectieve rol heeft gekregen’. Daarover is ze in gesprek met de onderwijsinstellingen, al heeft een meerderheid nu dus aangegeven geen trek te hebben in aanpassing van de norm.

De minister kan de uitkomst van de motie naast zich neerleggen. Vorige week nog zei ze in het voorjaar van 2019 met een maatregelenpakket te willen komen. Daarbij sloot ze niet uit dat er straks eisen worden verbonden aan instellingen die een hogere bsa-norm dan 40 studiepunten willen hanteren. In Leiden ligt de grens bij 45 studiepunten.

Zie ook: Geen Commentaar - Een jaar studentje pesten

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

8 November 2018