Kamervragen over gifconflict

8 Maart 2018

Twee ministeries hebben de Kamervragen over de problemen van milieukundige ‘Rik’ beantwoord.

Rik werkte voor een hoogheemraadschap, en had in zijn vrije tijd een app geschreven die informatie gaf over bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.

Het Leidse Centrum voor Milieuwetenschappen heeft een site die ook zulke informatie geeft. De twee putten allebei uit dezelfde openbare informatie - metingen die de waterschappen doen -, maar kwamen op andere concentraties uit. Rik zit nu thuis, verwikkeld in een conflict met zijn baas, en volgens NRC Handelsblad speelde druk vanuit het CML daarin een grote rol.

De VVD wilde weten in hoeverre het ministerie van Binnenlandse Zaken een rol voor zichzelf zag weggelegd in dit soort situaties, en hoe het denkt over gebruik van open data. Binnenlandse Zaken is voorstander van dat gebruik, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de hergebruiker liggen.

Staatssecretaris Raymond Knops: ‘Verschillen van inzicht bij het gebruik kunnen worden benut om de rol en functie van data bij publieke dienstverlening te versterken.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat ging in op Kamervragen van D66 over de verschillen in concentraties. Volgens haar zijn er verschillende rekenmethodes, die op metingen aan verschillende ‘waterlichamen’ worden toegepast, afhankelijk van of er gerapporteerd moet worden aan de Europese Commissie of volgens nationale richtlijnen.

‘Als men bij het beoordelen van metingen deze twee doelen uit het oog verliest, kunnen er misverstanden ontstaan.’ De website van het CML voorziet volgens haar in uitleg over het verschil. BB

Deel dit bericht: