Kamervragen over kwestie 'Rik'

21 Februari 2018

De Tweede Kamer wil graag meer weten over de kwestie van waterschapsmedewerker ‘Rik’ en zijn milieusite: ‘Wat vindt u ervan dat Universiteit Leiden open data lijkt in te zetten om een monopoliepositie te verkrijgen?’

Matthijs Sienot (D66) stelde Kamervragen over milieukundige Rik, een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Die belandde in een conflict omdat hij in zijn vrije tijd een site bouwde, waarop boeren en andere geïnteresseerden konden zien hoeveel bestrijdingsmiddelen er in het water zitten op een bepaalde plek.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) heeft een vergelijkbare website, maar daarop kwamen veel hogere concentraties gifstoffen naar boven, terwijl ze dezelfde data gebruiken. Hoogleraar Peter van Bodegom mailde het hoogheemraadschap dat de site van Rik direct uit de lucht gehaald moest worden. Het hoogheemraadschap gaf toe. Rik zit nu thuis.

Nu vraagt Sienot de minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen om opheldering. ‘Deelt u de mening dat open data altijd vrij gebruikt zouden moeten kunnen worden door individuen, instituten, bedrijven en andere organisaties? Zo nee, waarom niet?’

Hij vindt ook ‘dat de Universiteit Leiden open data lijkt in te zetten om een monopoliepositie te verkrijgen. In hoeverre is de minister ervan op de hoogte of soortelijke situaties zich vaker voordoen?’ Ook wil hij weten of de minister bereid is een gesprek te houden met de universiteit, en eventueel met Rik, om zijn website toch in de lucht te houden.

Sienot zet daarnaast vraagtekens bij de verschillen tussen de uitkomsten van beide websites: Rik en het CML gebruikten immers dezelfde data. Hij vraagt of, en waarom, Nederland en de EU andere rekenmethodes hanteren, die leiden ‘tot een verschillend beeld van de kwaliteit van ons oppervlaktewater.’

AK

Deel dit bericht: