'Geld leenstelsel kan ook naar onderzoek'

Studentenorganisaties woedend over commissieadvies

23 Maart 2017

Gebruik het geld van het studievoorschot niet alleen voor onderwijs maar ook voor onderzoek, dat staat in een rapport over prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Studentenorganisaties zijn ‘verbijsterd’ en vinden dit ‘onacceptabel.’

De studenten hebben bondgenoten: ook de hogescholen en universiteiten zien de plannen niet zitten. In 2012 besloot het kabinet om zeven procent van het budget voor hoger onderwijs te koppelen aan met het ministerie van Onderwijs gemaakte prestatieafspraken. Wie deze afspraken niet haalde, werd gekort. 
.

Alle universiteiten voldeden aan de afspraken. Zes hogescholen echter niet, en die kregen dan ook minder geld.
.
Minister Bussemaker van Onderwijs gaf een commissie onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning Noord-Brabant, opdracht om onderzoek te doen naar prestatiebekostiging. Maandag verscheen het advies aan het ministerie (hier, maar zet je schrap). En daarin doet de commissie ook aanbevelingen over het uitgeven van de honderden miljoenen die het schrappen van de basisbeurs oplevert.  Van de Donk stelt voor om het studievoorschot te koppelen aan nieuwe kwaliteitsafspraken.
.
Daarnaast moet er een permanente onafhankelijke commissie Kwaliteit en Innovatie Hogeronderwijsstelsel (KIHOS) komen die de instellingsplannen en jaarverslagen van de hogescholen en universiteiten kritisch beoordeelt, en bepaalt of de middelen uit het studievoorschot ‘worden gecontinueerd voor een nieuwe periode van vijf jaar’.
.
Verder is het mogelijk dat een deel van het leenstelselgeld niet naar onderwijs gaat. De commissie Van de Donk ‘ziet een samenhang tussen de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en valorisatie. Middelen voor onderwijskwaliteit kunnen dus breder ingezet worden dan voor onderwijskwaliteit alleen’.
.
‘Onacceptabel’, vinden de studentenorganisaties ISO en LSVb. Er was immers beloofd dat het geld dat werd bespaard met het afschaffen van de basisbeurs werd besteed aan de verbetering van het onderwijs, schrijven de studenten in een gezamenlijk persbericht. ‘De commissie vergeet die belofte.’
.
LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout vindt de gang van zaken ‘verbijsterend’: ‘De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terug zien.’
.
ISO-voorzitter Jan Sinnige baalt er van dat er niet naar de mening van studenten is gevraagd: ‘Deze commissie heeft wel plaatjes van studenten in het rapport gezet, maar daar houdt de studentbetrokkenheid wel op.’
.
Ook universiteitskoepel VSNU neemt ‘afstand van het voorstel van Van de Donk om de middelen van het studievoorschot breder in te zetten’ en staat ‘niet te juichen’ voor de komst van KIHOS. De Vereniging Hogescholen levert ook kritiek op het advies.
.
Bussemaker schrijft overigens in de Kamerbrief bij het advies geruststellende woorden. Zij benadrukt dat de ‘middelen bestemd zijn voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Ik zie geen reden daarvan af te wijken’.

Door Vincent Bongers

Zie ook: 'De mediacratie is beperkt - over hoe het leenstelsel tot stand kwam'

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

23 Maart 2017