Contact

Redactie-adres: Reuvensplaats 3, 2311 BE Leiden
Postbus 9500 2300 RA Leiden
telefoon 071-527 7272
Website: http://www.mareonline.nl
E-mail: redactie@mare.leidenuniv.nl
Facebook: Leids Universitair Weekblad Mare
Twitter: @weekbladmare

De redactie is op vrijdag gesloten.
Oplage: circa 15.000

Hoofdredactie

Frank Provoost (e-mail)

Redactie

Vincent Bongers (e-mail) • Bart Braun (e-mail) • Anoushka Kloosterman (e-mail) • Sebastiaan van Loosbroek (e-mail) • Susan Wichgers (e-mail)

Medewerkers

Femke Blommaert • Tim Hoffman • Holger Gzella • Marit de Roij • Benjamin Sprecher

Secretariaat

Sebastiaan van Loosbroek

Foto's

Taco van der Eb • Marc de Haan

Illustraties

Bandirah • Bas van der Schot • Silas.nl

Art direction en Vormgeving

Marcel van den Berg, telefoon 071-5277277, marevormgeving@gmail.com (website)

Druk

Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk

Advertenties

Bureau van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zandvoort | tel. 023 - 571 47 45 | telefax: 023 - 571 76 80
Wilt u adverteren? Klik hier voor de tarieven in de krant of op de website

Redactieraad 

Prof. dr. Rick Lawson (voorzitter) • Prof. dr. Frank Israel (vice-voorzitter) • Dagmar Brouwer •  Prof. dr. Willem van der Does • drs. Malou van Hintum • Emilie van Kinschot • Thomas van Klaveren •  Nathan Oosthoek • Frank Rensen • dr. Alexander Pleijter • Maarten Jesse Pot

Redactiestatuut 

De onafhankelijkheid van de redactie wordt bewaakt door het redactiestatuut. Lees het hier

Jaarabonnement

Een jaarabonnement op Mare loopt van september t/m juni.
Belangstellenden kunnen Mare thuisgestuurd krijgen door €35 over te maken op IBAN NL68RABO0103257950 ten name van Universiteit Leiden (o.v.v. Mare en SAP-nummer 6200092091) en vervolgens een bevestigingsmail met daarin hun adres te sturen naar redactie@mare.leidenuniv.nl
Studenten betalen € 25. Ter controle graag in de bevestigingsmail ook het studentnummer vermelden

Adreswijzigingen

Alleen schriftelijk met postwikkel.
Klachten en opmerkingen over de toezending van Mare: 071-5277272
Mededelingen voor het op donderdag verschijnende nummer moeten, uiterlijk de voorafgaande donderdag, 16.00 uur, in het bezit van de redactie zijn.
ISSN 0166-3690

Jaarplanning

Mare komt elke donderdag uit. Bekijk de exacte verschijningsdata.

 

Ik wil uit het archief. Kan dat?

Klik hier. 

Jaarverslag

De redactie maakt elk jaar een verslag met daarin de belangrijkste onthullingen, begroting, realisatie, formatie, etc. Ze staan hier: