Mare Nummer MS     07 oktober 2010

Dure master blijft aanlokkelijk
Als tandarts zit je gebeiteld
Ook zij deden een master
Nutteloos onderzoek is noodzakelijk

Van kennishonger tot je brood verdienen
>
DURE MASTER?
Arbeidsmarkt blijft waarde hechten aan nevenactiviteiten en verenigingsleven >
WELKE MASTEROPLEIDING?
Toekomstperspectieven volgens consultants en loopbaanonderzoekers >
BEKENDE NEDERLANDERS
Ook zij deden een master >
BAAN OF VORMING?
Masteradvies van filosoof Bas Haring: persoonlijke vorming gaat voor een goede baan >
Deel op Facebook