Mare Nummer 30     26 mei 2011

30
Rechtendecanen willen bsa verhogen

De decanen van alle Nederlandse rechtenfaculteiten willen het bsa verhogen naar 60 punten. Wel moet het mogelijk zijn om een slecht cijfer te compenseren.

Dat bleek maandag tijdens de faculteitsraadvergadering Rechten. Studentenpartij SGL had het gerucht opgepikt dat er een voorstel klaarligt van het faculteitsbestuur om de bsa op te krikken van 40 naar 55 punten. Rechtendecaan Carel Stolker ontkende het bestaan van zo’n voorstel maar hij vertelde dat er wel degelijk een landelijke beweging is om het BSA te verhogen naar 60 punten. ‘Het is een sterke wens van de rechtendecanen om dit te doen’, zei Stolker. Hij is zelf ook voorstander. ‘Maar er is nog niets concreet op papier gezet.’

In een nieuw systeem moet het dan wel mogelijk zijn om een onvoldoende te compenseren met een hoog cijfer. ‘We willen gebruik van compensatoir toetsen’, zei Stolker. Hij maakte de vergelijking met examens op het voortgezet onderwijs. ‘Daar moet je het jaar succesvol afronden om te slagen maar is het ook mogelijk om onvoldoendes weg te werken.’

De rechtendecanen hebben zich laten inspireren door ontwikkelingen bij de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. Bij een aantal opleidingen in Rotterdam wordt er al met succes geëxperimenteerd met compensatieregelingen en het beperken van herkansingen. Op termijn is daar het plan dat alle studenten in het eerste jaar zestig punten moeten halen.

VB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook