Mare Nummer 16     27 januari 2011

16
1700 parkieten zoek

Bioloog Roelant Jonker van het Centrum voor Milieuwetenschappen leidt een wereldwijde papegaaientelling. Maar waar zijn de Leidse parkieten gebleven?

Tellen halsbandparkieten ook als papegaai?

‘De familie van de papegaaiachtigen omvat onder meer parkieten, kaketoes en papegaaien. De papegaaiachtigen met een lange staart noemen we parkieten, die met een stompe staart heten papegaaien. Dus het antwoord is ja.’


Dus ik kan in Leiden meedoen met de telling?

‘De meeste parkieten die je in Leiden ziet, slapen bij de Hofvijver in Den Haag. Ze verzamelen zich in bosjes, en vliegen dan bij de schemering massaal die kant op. Alleen zijn we er daar nu ongeveer 1700 kwijt. We vermoeden dat die ergens anders slapen, en het zou goed kunnen dat ze een plekje in Leiden gevonden hebben. Het probleem is dat je zo’n voorverzamelplek makkelijk verward met een slaapplek. Je moet dan een half uurtje later kijken of ze er nog steeds zijn.’


Zaklampen mee, dus?

‘Een zaklamp mag, maar flitsen vinden ze niet fijn.’


Wat willen jullie precies weten?

‘We zijn vooral geïnteresseerd in wat er wereldwijd gebeurt: mensen in Afrika, Midden-Amerika en India tellen mee. Opvallend is dat papegaaien het goed doen in steden: ze worden gekocht als huisdier, maar eindigen als stadsdier. Je ziet ze wel in Aalsmeer, maar ze gaan niet vervolgens de Oostvaardersplassen in of zo. Dat succes van die dieren, dat intrigeert me. In het wild hebben veel soorten het zwaar, omdat de bossen waar ze wonen worden gekapt, en omdat ze worden gestroopt voor de huisdierenhandel. Als je in de stad een populatie van duizenden exemplaren hebt van een soort die bedreigd wordt in het wild, dan is die soort gered.’


Maar als het ontsnapte huisdieren zijn, waarom zie je dan wel parkieten maar geen grijze roodstaarten?

‘Die laatste zijn echte voedselspecialisten. In het wild eten ze de noot van één soort palm. Hij heeft veel minder flexibiliteit, en dus zie je hem veel minder. Alleen in Afrika heb je wat stadspopulaties met van grijze roodstaarten, blijkbaar komen er in de steden daar wel geschikte voedselbronnen voor.’


Van die parkieten wordt wel gezegd dat ze een bedreiging zijn voor inheemse vogels en vleermuizen. Gaat jullie onderzoek straks helpen om de parkietenpopulatie onder de duim te krijgen?

‘Nee, dit is echt bedoeld om te kijken hoe de aanpassing aan de stad gaat. Er wordt een heleboel gediscussieerd over papegaaien in steden, inderdaad. Maar van al die bedreigingen waar iedereen het over heeft, blijft weinig over als je in detail gaat kijken. In India leven spechten, boomklevers en parkieten gewoon samen, en in Amsterdam is het aantal boomklevers de afgelopen twintig jaar gestegen, ondanks alle parkieten die er rondvliegen.’


Wanneer moet je de tellingen binnen hebben?

‘Ik heb al bijna alles binnen. De Leidse populatie is ook al geteld, dus daar ben je te laat mee. Behalve als je slaapplekken vindt, dan kun je mailen naar parrotcount@cityparrots.org. En dan ben je een held.’

BB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook