Mare Nummer 16     27 januari 2011

16

FOTO:
‘We laten ons niet uit het veld slaan’
Regering en studenten naderen elkaar niet

Na het grote protest van afgelopen vrijdag beraden de studentenorganisaties zich over verdere acties. In politiek Den Haag is het wachten op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel om langstudeerders en universiteiten te beboeten.

DOOR VINCENT BONGERS EN DIRK-JAN ZOM Het advies van het belangrijkste adviesorgaan van de regering over de voorgestelde bezuinigingen is op 12 januari uitgebracht aan het ministerie van Onderwijs, maar dit is nog niet openbaar gemaakt.

De bezuinigingen gaan door, dat verklaarde Premier Mark Rutte vrijdagmiddag na de protesten op het Malieveld vorige week in Den Haag. Na afloop van de ministerraad zei hij dat het kabinet vastbesloten is om de overheidsfinanciën op orde te brengen en het onderwijs beter te maken. Hier zijn volgens Rutte de bezuinigingen voor nodig. Hij zei niet de indruk te willen wekken dat deze nog drastisch zullen veranderen.

‘We laten ons daar niet door uit het veld slaan’, zegt Guy Hendricks, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), een van de organisatoren van het studentenprotest. ‘We weten nog niet wat we gaan doen. We wachten met spanning het advies van de Raad af. Dat wordt vast heel interessant. De staatssecretaris heeft dat al een tijdje op zijn bureau liggen.’

Het ministerie is een toelichting aan het schrijven bij het advies voordat het naar de Tweede Kamer gaat. ‘En dat is toch opmerkelijk’, zegt Hendricks. ‘Als er een advies voor een advies nodig is, dan is er vast wat aan de hand. Als de Raad alles is in orde vindt, dan is een toelichting van het ministerie niet nodig.’

Hendricks verwacht dat er de nodige juridisch problemen moeten worden opgelost. ‘Ik denk dat minister van financiën Jan Kees de Jager niet blij wordt als blijkt dat al het extra geld dat binnen is geharkt met de regeling, weer terugbetaald moet worden. Het moet dus allemaal goed dichtgetimmerd worden door juristen.’

Op woensdag 2 februari gaan studentenorganisaties praten met de staatssecretaris. Ze hebben hun best gedaan om het advies te pakken te krijgen. Maar dat is niet gelukt. ‘Dat is natuurlijk ook tactiek van Zijlstra’, zegt Hendricks.

LSVb voorzitter Sander Breur vindt het ook ‘superjammer’ dat ze het stuk nog niet hebben. ‘Het duurt wel erg lang voor iets dat met zoveel haast moet worden ingevoerd’, is zijn wat cynische commentaar.

De LSVb heeft ook nog geen ‘plattegrond’ voor komende acties. ‘Wat ons betreft zijn er zeker nog drie momenten die zich goed lenen voor initiatieven’, zegt Breur. ‘Dat is de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten verkiezingen in maart en de behandeling van de wet in de Eerste Kamer. ‘Het wetsvoorstel moet uiterlijk 1 juli gepubliceerd zijn in de Staatscourant. Als dat later gebeurt dan kan de wet niet op 1 september van kracht worden.’

De LSVb rekent wat betreft acties ook op de creativiteit van de studenten zelf. ‘Die komen met zoveel goede ideeën , echt fantastisch’, zegt Breur. ‘Als er plannen zijn, laten we dat meteen via sociale media weten.’

Vooral in de Eerste Kamer is het nog niet zeker of de wetgeving wordt goedgekeurd. De Eerste Kamer beoordeelt de wetten op juridische haalbaarheid. CDA en VVD hebben hier op dit moment geen meerderheid, omdat gedoogpartner PVV geen zetels heeft in de Eerste Kamer. Eerder verklaarde SP-senator Arjan Vliegenthart tegenover onderwijssite ScienceGuide dat zijn fractie zeer kritisch zou gaan kijken naar de aanvaardbaarheid van de maatregel, omdat deze zo snel ingevoerd zal moeten gaan worden. De waarnemend fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, Fred de Graaf, liet tijdens een eerdere vergadering in de Eerste Kamer weten te twijfelen of hij boetes voor universiteiten bij langstuderen wel een goed idee vond. Ook in de CDA-fractie werden toen twijfels geuit omtrent het plan.

Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook