Mare Nummer 16     27 januari 2011

16

FOTO:
Kabinet pakt topinkomens onderwijs aan
Beloningsmaximum gaat ook gelden voor rector

Bestuurders in het hoger onderwijs die meer verdienen dan het wettelijk vastgelegd maximum zullen het teveel gekregen geld terug moeten storten in de staatskas. Dit schrijft Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van Onderwijs in een brief naar de Tweede Kamer.

DOOR BERIT SINTERNIKLAAS Uit een rapport van augustus 2009 bleek dat in sommige gevallen de salarissen van bestuurders hoger liggen dan uit de beloningscode zou volgen. De oorzaak ligt volgens de staatssecretaris bij de niet altijd heldere criteria van de code. Die zouden op meerdere manieren kunnen worden ge´nterpreteerd. Een tweede nieuw element is het behandelen van herbenoemingen als nieuwe benoemingen, waardoor het beloningsmaximum ook gaat gelden voor zittende bestuurders.

Eerder deze maand stuurde het ministerie van Onderwijs al een brief aan de onderwijsinstellingen waarin stond dat de beloning van bestuurders niet de pan uit mag rijzen vergeleken met die van het personeel.

In Leiden ontstond eind vorig jaar al ophef over het salaris van twee leden van het college van bestuur van de universiteit. Rector Paul van der Heijden en vice-voorzitter Willem te Beest kwamen voor op een lijst van zestig onderwijsbestuurders die meer verdienden dan de wettelijke norm. Het inkomen van de collegeleden irriteerde leden van de faculteitsraad Geesteswetenschappen zodanig dat zij met een motie kwamen waarin zij betreurden dat de bestuurders op de lijst voorkomen. Deze motie van treurnis werd unaniem aangenomen.

De beloningsnorm is al langer van kracht en stelt dat bestuurders in het hoger onderwijs niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministersalaris. In de praktijk komt dit neer op een maximum van 223 duizend euro per jaar.

Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook