Mare Nummer 10     18 november 2010

10

FOTO:
Massale fraude buitenlandse studenten

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar ruim een miljoen euro’s aan boetes uitgedeeld aan bedrijven die illegaal buitenlandse studenten in dienst hadden. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven hield zich niet aan de regels.

De studenten raken mogelijk hun verblijfsvergunning kwijt. De bedrijven hadden voor studenten geen vergunningen aangevraagd of lieten ze meer uren werken dan toegestaan. Het gaat vooral om studenten uit Suriname en China. Zij werken vooral in de detailhandel en de horeca.

De dienst controleerde 187 bedrijven en dat leverde 178 studenten op die illegaal aan het werk waren. Bij de onderzochte bedrijven werd al wel fraude vermoed.

De Arbeidsinspectie heeft het UWV en de Immigratiedienst (IND) geďnformeerd over de resultaten. Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in.

Het wordt voor studenten buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en uit de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië moeilijk gemaakt om naast hun studie substantieel bij te verdienen. Hun werkgevers moeten een vergunning voor hen aanvragen en zij mogen maximaal tien uur per week werken, of fulltime in de maanden juni, juli en augustus.

Eind augustus hebben Tweede Kamerleden Tanja Jadnanansing (PvdA) en Kathleen Ferrier (CDA) toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet Hein Donner, gevraagd om de 10-urennorm voor werk te versoepelen om de buitenlandse studenten meer financiële armslag te geven. Donner was echter niet van plan om de regeling aan te passen. ‘Studenten van buiten de EER kunnen alleen naar ons land komen om voltijds te studeren’, schreef hij in een brief aan de Kamer. ‘Het is dan ook niet de bedoeling dat arbeid in Nederland fungeert als hoofdbron van middelen van bestaan.’ De 10-urennorm was ook ingesteld omdat onderzoek zou blijken dat langer werken een negatieve invloed zou hebben op de studievoortgang. Donner wilde eventueel in de loop van 2012 bekijken of de norm alsnog omhoog kan. Het is onduidelijk wat de plannen van zijn opvolger Henk Kamp zijn.

VB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook