Mare Nummer 05     07 oktober 2010

05

FOTO:
Gemeente staakt verzet tegen RGL

De RijnGouweLijn gaat er komen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden neemt de conclusies over uit het rapport van de commissie Boele Staal.

De lightrail zal moeten lopen van Gouda naar Katwijk via onder andere Zoeterwoude en Leiden. Uit het rapport van Staal bleek dat het gemeentebestuur niet kan ontkomen aan de door hun voorgangers gemaakte bestuursafspraken met de provincie Zuid-Holland. De commissie stelt dat het negeren van die afspraken ‘bestuurlijk niet wenselijk noch noodzakelijk is en juridisch niet haalbaar is’. De provincie had de gemeente formeel zelfs kunnen dwingen mee te werken aan de lightrail.

Er zijn haltes gepland bij het LUMC en het BioSciencepark. De universiteit investeert vijf en een half miljoen euro in de ontwikkeling van het Bio Scienceparkgebied, waar ook een halte van de RijnGouwelijn onder valt.

De gemeente zal zich dan wel niet langer verzetten tegen de tram, het is wel de vraag waar de rails uiteindelijk gelegd gaan worden. Er zal nu eerst in samenwerking met de Provincie een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld worden om te bekijken welk tracé het minst schadelijk is voor het milieu. Ook economische, planologische, ruimtelijke en maatschappelijke argumenten zullen een rol spelen in de keuze.

Het college wil drie routes onderzoeken in de MER. De route Hooigracht-Langegracht, het traject Breestraat en een tracé over bestaand spoor met een overstap op Centraal Station Leiden.

De komst van de lijn is al jaren een splijtzwam in de Leidse gemeentepolitiek. Ook sprak de Leidse bevolking zich in een referendum al uit tegen de tram. D66 haalde mede door haar anti-RijnGouweLijn-standpunt een grote overwinning tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De partij laat op haar website weten zich niet langer te verzetten tegen de Provincie. D66 ziet het zelfs als overwinning dat de gemeente nu zelf de hand heeft in de tracékeuze.

VB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook