Mare Nummer 05     07 oktober 2010

05

FOTO:
Toch tentamen ondanks uSis
Onduidelijk hoe extra kosten van falend programma worden vergoed

Het nieuwe studentenadministratiesysteem uSis blijft voor veel hoofdbrekens zorgen. Maar studenten die nog geen collegekaart hebben ontvangen, zullen toch tentamen kunnen doen.

DOOR VINCENT BONGERS Ook zullen zij niet in problemen komen met hun studiefinanciering doordat hun inschrijvingsgegevens te laat of foutief bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) terechtkomen. Dat liet Jeroen ‘t Hart, directeur van expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ), dinsdag tijdens de universiteitsraad weten.

De raad maakt zich grote zorgen over de problemen die uSis met zich meebrengt en had een grote hoeveelheid vragen voor ’t Hart. ‘Je kunt natuurlijk niet garanderen dat er geen enkele student problemen zal kunnen krijgen’, zei ’t Hart. ‘Maar de uiterste datum om alle inschrijvingen rond te krijgen voor de decemberdeadline van DUO, zal zeker gehaald worden.’

Een deel van de studenten heeft nog geen collegekaart vanwege de door uSis vertraagde inschrijving. Volgens ’t Hart hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn voor inschrijvingen voor opleidingen en vakken. Ook studenten die nog geen collegekaart hebben kunnen tentamen doen. ‘Als ze maar legitimatie hebben,’ zei ’t Hart. ‘Essentieel is wel dat alle studenten een ULCN-account hebben. Mochten ze die niet hebben dan moeten ze die zo snel mogelijk aanvragen. Het account krijgen ze binnen drie dagen na aanvraag.’

Hij erkende hij dat faculteiten en opleidingen extra kosten hebben moeten maken om de enorme werkdruk het hoofd te bieden. Over eventuele compensatie van deze kosten ging hij niet in. Oorzaak van de problemen ligt in de aanpassing van een Amerikaans progamma naar Leidse eisen. Opleidingen en faculteiten willen verschillende dingen met het systeem kunnen doen want het proces bemoeilijkt.

Dat er het een en ander fout is gegaan met de inrichting van het systeem door ict-bedrijf Atos Origin, bleek ook tijdens de vergadering. ‘Daar is met hen over gesproken’, zei ’t Hart, zonder in details te treden. Atos Origin is niet ingegaan op herhaaldelijke verzoeken van Mare om vragen te beantwoorden.

De raad vroeg zich ook af hoe het verder moet met uSis als het invoeringsproject in januari afloopt. ‘Het is niet zo dat het project ophoudt in januari’, zei het ’t Hart. ‘De implementatie van het programma moet dan afgerond zijn. Maar het is duidelijk dat er behoefte is aan goed nazorg. Dat zal ook gebeuren.’

Er is vooral grote behoefte aan medewerkers die goed met uSis om kunnen gaan. Maarten Jansen van personeelspartij Young Researchers schetste hoe een klein foutje grote problemen kunnen veroorzaken. ‘Ik werk bij Geesteswetenschappen’, zei Jansen. ‘Een medewerker had iets verkeerd ingevoerd in het systeem. De volgende dag was een deel van de gegevens in het systeem weg. Dat moet dan allemaal rechtgezet worden.’

Er zijn trainingen aan personeel gegeven maar Kees Verduin van personeelspartij Universitair Belang uitte twijfels over de effectiviteit van de cursussen. Medewerkers van de opleiding psychologie kregen bijvoorbeeld te maken met gegevens die niet overeenkwamen met de gegevens die zij zouden moeten verwerken bij de opleiding. ‘Er viel weinig te trainen, zei Verduin. ‘Dan is het moeilijk om iets onder de knie te krijgen. ‘

’t Hart gaf toe dat dit voorkwam.

Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook