Mare Nummer 05     07 oktober 2010

05

FOTO:
Rutte bezuinigt noch investeert

Het kabinet Rutte 1 ontziet het onderwijs in de bezuinigingen. Studenten gaan wel meer betalen.

Volgens het regeerakkoord van VVD en CDA moet er 18 miljard bezuinigd worden, waarvan ruim een derde op de overheid. Het onderwijs levert niets in – al pleitte verkiezingswinnaar VVD in haar partijprogramma nog voor extra investeringen. Wel wordt er met potjes geschoven: zo’n anderhalf miljard euro’s veranderen van bestemming.

Er gaat vooral geld weg bij de overhead, maar ook bij de studenten. Zij moeten sneller gaan studeren. Wie meer dan een jaar te lang studeert, raakt zijn OV-jaarkaart kwijt en gaat meer collegegeld betalen: 3000 euro. De post ‘gedragseffect’ moet 90 miljoen opleveren: de verwachting is dat een kwart van alle langstudeerders zich zal uitschrijven. De basisbeurs wordt afgeschaft voor de masterfase, ook al zei het CDA in de campagne niet aan de beurs te zullen tornen. In plaats daarvan komt een sociaal leenstelsel. De aflossingstermijn voor studieschulden wordt verlengd van 15 naar 20 jaar.

Al met al gaat er ietsje meer geld weg bij het hoger onderwijs dan er weer specifiek daar terugkomt. Wel is er 300 miljoen euro gereserveerd voor ‘intensievere studiebegeleiding en onderwijsprogrammering om de student te motiveren, uit te dagen en te binden.’ Het addertje onder het gras schuilt in het gedoogakkoord van de coalitiepartners met de PVV. De FES, het geld uit de aardgasbaten, was traditioneel gereserveerd voor de kenniseconomie. Dat geld (in 210 nog 658 miljoen) gaat nu naar de algemene economie.

Wat wil kabinet Rutte 1 nog meer?
Wat staat er nog meer in het regeerakkoord als het gaat over onderzoek en onderwijs?

  • Universiteit en bedrijfsleven moeten meer gaan samenwerken, en Rutte 1 wil het oprichten van spin off-bedrijfjes aan de universiteit vergemakkelijken.

  • De aanbevelingen van de commissie-Veerman worden uitgevoerd. Er komt bijvoorbeeld meer ruimte voor specialisatie en profilering van universiteiten, en het moet voor hen makkelijker worden om uit te groeien tot topinstelling op een bepaald gebied.

  • Om dat mogelijk te maken, wordt de studentgebonden financiering minder. In plaats daarvan komen er ‘missiegebonden’ fondsen.

  • Universiteiten mogen meer gaan selecteren aan de poort.

  • De numerus fixus, daarentegen, moet over vijf jaar zijn afgeschaft.

    BB
    Deel op Facebook

  • Deel op Facebook