Mare Nummer 01     09 september 2010

01
Vier nieuwe Leidse studies afgewezen

De commissie doelmatigheid hoger onderwijs heeft een negatief advies gegeven aan de minster van onderwijs over voorstellen voor vier nieuwe Leidse studies.

Het gaat om de opleidingen Museums, Collections and Cultural Politics, Internationale Betrekkingen en Organisaties, Pedagogische wetenschappen en International Studies.

‘De commissie onderzoekt of een nieuwe studie iets toevoegt aan het bestaande aanbod. zegt universiteitsvoorlichter Renée Merkx. ‘En of er wel ruimte is op de arbeidsmarkt voor studenten die deze studie afronden. De commissie oordeelde dat dit niet het geval is.’

Volgens Merkx zal nu binnen al bestaande opleidingen gekeken worden wat de mogelijkheden tot uitbreiding zijn.

Vooral International studies, een brede Engelstalige bachelor, werd door de faculteit Geesteswetenschappen gezien als een mogelijkheid om flink meer studenten binnen te halen. Op termijn zou de opleiding tweehonderd studenten moeten gaan trekken, en daarmee een oplossing zijn voor het probleem van de teruglopende studentenaantallen bij Geesteswetenschappen.

De bachelor is ontworpen door historicus professor Richard Griffiths. Hij wil niet reageren op het advies van de commissie. Het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen was bij ter perse gaan van Mare niet bereikbaar voor commentaar.

Ook de nieuwe opleiding International Business Law die de faculteit Rechten zal worden beoordeeld door de commissie. Mocht er een negatief advies volgen, zal er waarschijnlijk worden gekozen van het uitbreiden van de opleiding rechtsgeleerdheid. Studenten kunnen dan kiezen voor de richting International Business Law.

VB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook