Mare Nummer 20     12 februari 2009

20
Maretjes en Maretjes Extra

De prijs voor een Maretje bedraagt € 6,- per 30 woorden. Maretjes kunnen worden opgegeven bij de redactie, Kaiserstraat 13, tegen contante betaling (openingstijden: elke werkdag m.u.v. vrijdag). De kale tekst kan ook gemaild worden naar: redactie@mare.leidenuniv.nl U ontvangt de factuur dan via de e-mail. Maretjes moeten vóór uiterlijk maandag 17.00 uur binnen zijn bij de redactie. Maretjes aangeboden voor commerciële doeleinden horen thuis in de rubriek Maretje-extra. Maretjes waarin zaken worden aangeboden die de waarde van 4.500 euro te boven gaan worden niet geplaatst.

Wil jij een internationaal congres organiseren? Join the team! Wij zoeken mensen met passie en organisatietalent. Kom naar de informatieavond donderdag 19 februari, 20.00u Plexus, skylinezaal. Zie ook www.aegee-leiden.nl
Doe iets met je kennis. Help een leerling op streek in 1 uur per week. Bosnisch meisje, Engels, 3-VMBO; Marokkaans meisje, begrijpend lezen, spelling, BaO groep 7; Afghaanse jongen, lezen, taal en rekenen, BaO groep 7; Marokkaanse jongen, rekenen, taal, BaO groep 5; Marokkaanse jongen, rekenen, taal, BaO groep 4; Turkse jongen, BaO groep 4; Afghaanse jongen, taal, rekenen, 2-VSO; Somalisch meisje, lezen, taal, rekenen, BaO groep 7; Marokkaanse jongen, lezen, dictee, rekenen, SBO; Turks meisje, spelling, rekenen, BaO groep 6, € 5.- per les. Marokkaans meisje, begrijpend lezen, woordenschat, BaO groep 7, Marokkaans meisje, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen, BaO groep 5; Afrikaans meisje, lezen, rekenen, BaO groep 5; Nederlands-Marokkaanse jongen, taal, rekenen BaO groep 5; Marokkaanse jongen, begrijpend lezen, BaO groep 8, Meisje, luisteren, schrijven, dictee, BaO groep 4; Marokkaanse jongen, begrijpend lezen, spelling, dictee, BaO groep 6; Marokkaans meisje, Engels, R.O.C.; Marokkaanse jongen, begrijpend lezen, SBO groep 5; Afghaans meisje, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, BaO groep 7; Marokkaans meisje, staatsexamen Engels, VMBO-4, i.v.m. handicap graag thuis. NOG VEEL MEER KINDEREN willen BIJLES! Onderwijswinkel, Driftstraat 77, ma,- wo en do. 15-17 u. Tel: 5214256, LET OP ons e-mailadres is: st.onderwijswinkel@planet.nl

LEVEN MET COMPASSIE, LEREN MEDITEREN. Jongeren en studenten (onder de 25) woensdagavond 19.30 - 20.30 uur meditatie en instructie. Meditatie en instructie voor iedereen: donderdag 20.00 – 22.00 uur en woensdag 9.00 – 11.00 uur. Lezing: elke laatste donderdagavond van de maand. Shambhala Meditatie Centrum Leiden. Geverstraat 48, Oegstgeest. Leiden@shambhala.nl, www.shambhala.nl Opgave en informatie: 071 -5720997. Geen kosten.

In een begeleid wonen setting te Leiden waar enige studenten met een autisme spectrum stoornis (ass) gaan wonen, wordt een serieuze ouderejaarsstudent gezocht die binnen het project als coördinator en aanspreekpunt zal fungeren. Hiertegenover staat dat men kosteloos verblijft. Informatie: mevr.drs. E.M.M. van der Hagen, tel. 020-6793331; e-mail: eha@xs4all.nl

Lunchtijd Leiderdorp zoekt overblijfkrachten (m/v) die affiniteit met schoolkinderen hebben en minimaal één keer week van 11.45 tot 13.00 uur beschikbaar zijn? De vergoeding is € 11 per keer. Lijkt je dit leuk, bel dan voor informatie naar: Lunchtijd Leiderdorp Irma de Haas telnr. 06 10246058

Gezocht: gezellige, energieke oppas voor jongen (11) en meisje (9) voor twee dagen in de week van 15.00 tot ong.18.00 uur, Leiden Stevenshof. Liefst voor een langere periode. Geïnteresseerd? Bel 06 2808 2329

20ste Annie Romein-Verschoorlezing door Stine Jensen: 'Grensverleggend of grensoverschrijdend? Beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de populaire cultuur'. Referent: Anja Meulenbelt. Academiegebouw, Groot Auditorium, donderdag 5 maart, 20.00 uur.

Maretje extra

Maretjes-extra zijn bedoeld voor (semi)-commerciële instanties. De prijs voor een Maretje-extra bedraagt € 23,- per 35 woorden (incl. BTW). U kunt deze advertenties uiterlijk op de vrijdag vóór het verschijnen van Mare opgeven bij Bureau van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel: 023-57147445, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook