Mare Nummer 08     30 oktober 2008

08

FOTO:
Harde aanpak rechtenstudenten heeft succes
Strengere aanpak doet aantal negatieve studieadviezen met een derde dalen

Afgelopen collegejaar startte de faculteit Rechten met het Leiden Law School-project om het studierendement te verbeteren. Een jaar later zijn de cijfers beter en worden er aanzienlijk minder negatieve studieadviezen verstrekt.

DOOR VINCENT BONGERS Dat blijkt uit een conceptrapport van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) over het functioneren van het Leiden Law School-project (LLS)dat in 2007 begonnen is.

In het cohort van 2006/2007 kreeg nog 30 procent een negatief advies. Dat is voor het cohort 2007/2008 teruggebracht tot 20,5 procent. Er staat meer goed nieuws in het rapport. Zo halen meer studenten in het eerste jaar hun propedeuse en zijn de cijfers gemiddeld beter.

‘We zijn heel gelukkig met de rendementsverbetering en ook zeer opgelucht dat het een project een succes lijkt te zijn geworden’, zei decaan Carel Stolker tijdens de faculteitsraadsvergadering van maandag. ‘Het opzetten van LLS heeft een enorme inzet van iedereen binnen de faculteit geëist. Dan is het wel zo prettig dat het goede resultaten oplevert. Er is een keerpunt bereikt.’

Het LLS bestaat uit een breed pakket aan maatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld streng gecontroleerd op de aanwezigheid van studenten bij werkgroepen. Alleen overmacht, bijvoorbeeld ziekte, is een legitieme reden voor afwezigheid. Wie meer dan 20% van de werkgroepen mist, wordt uitgesloten voor tentamen en hertentamen van het desbetreffende vak.

Ook is er gekozen voor conditionele herkansing. Iedere student krijgt maximaal twee kansen per academisch jaar om het tentamen te doen. En alleen studenten die bij hun eerste poging hoger dan een 3,5 halen, mogen herkansen.

Studenten worden ook strikter begeleid. Ze zijn ingedeeld in tutorengroepen die één keer per week samenkomen om bijvoorbeeld te spreken over de studievooruitgang, vaardigheden en beroepsperspectieven. De eerstejaars kunnen terugvallen op een student- en docent-tutor, vaak een hoogleraar.

Stolker verwacht dat het aantal afvallers nog verder zal verminderen. ‘Uit overleg met de studentenverenigingen blijkt ook dat de studiecultuur onder rechtenstudenten aan het veranderen is. In de verenigingshuizen wonen nu ook studenten die LLS al hebben meegemaakt. Zij weten wat er geëist wordt van de eerstejaars en zullen daar ook begrip voor hebben. Voor de verenigingen zelf is het ook prettig dat niet een groot aantal leden na een jaar weer afhaakt. ’

Het bestuur en de raad moeten nu gaan bepalen of het project een vervolg gaat krijgen. Vanaf volgend collegejaar zou de faculteit het zelf moeten gaan betalen uit de eerste geldstroom. Nu wordt LLS nog gedeeltelijk gefinancierd uit vernieuwingsgelden, een pot met geld die door het college van bestuur beschikbaar is gesteld voor vernieuwende onderwijs-of onderzoeksprojecten.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook