Mare Nummer 34     19 juni 2008

34
Onrust bij vakgroep Latijns-Amerika
Oude vete leidt tot internationaal excuus van rector

Bij de vakgroep Talen en Culturen van Latijns-Amerika (TCLA), is onrust ontstaan na een docent Marianne Wiesebron een oude vete heeft opgerakeld bij een buitenlandse collega. Rector magnificus Paul van der Heijden heeft zich inmiddels internationaal van haar uitingen gedistantieerd.

DOOR MARJOLEIN MARCHAL Begin mei stuurde een mail aan de Argentijnse collega dr. Eduardo Saguier, waarin ze aangeeft ‘geschokt’ te zijn dat dr. Hans Vogel deelneemt aan een Argentijns onderzoeksproject.

Zij stelt daarin: ‘In Nederland heeft Vogel publiekelijk de Argentijnse militairen en de dictatuur van Videla verdedigd.’ En: ‘Mensen die Vogel langer kennen, weten dat hij als student joodse medestudenten met de nazi-groet groette. Toen hij ging werken aan de universiteit zette hij die gewoonte voort bij joodse collega’s wiens familie heeft geleden tijdens de oorlog.’

Tot enkele jaren geleden was ook Vogel werkzaam bij de opleiding TCLA. Vanwege conflict met een Argentijnse collega die slachtoffer is van de dictatuur (prof.dr. Luz Rodriguez) is hij volgens Wiesebron ‘uit de universiteit gegooid’.

Universiteitswoordvoerder Wim van Amerongen kan dit niet bevestigen. ‘Bij zijn vertrek is afgesproken dat dit dossier zou worden gesloten en nooit meer zou worden geopend.’

De intentie van Wiesebron was om Saguier te waarschuwen voor Vogels reputatie, omdat zijn deelname voor vele Europese academici reden zou zijn om niet deel te nemen aan het onderzoeksproject.

De Argentijn reageerde geschrokken en vooral verbaasd. Hij vroeg Wiesebron om bewijsmateriaal, maar na wekenlange correspondentie kwam die er niet. Daarop volgde een plotselinge excuusmail van Wiesebron, op 2 juni. Na een gesprek met het hoofd van haar vakgroep, Patricio Silva, is ze van mening veranderd: het gaat om een ‘gesloten zaak’ en ze ‘had nooit zo’n ongelukkige mening moeten ventileren’.

Hiermee nam Saguier geen genoegen. Hij schreef een mail aan rector Van der Heijden, waarin hij spreekt van ‘verachtelijke’ correspondentie en van ‘frauduleus en hinderlijk gedrag’. Wiesebrons excuses bestempelt hij als ongeloofwaardig en onoprecht. Zij heeft volgens hem schade berokkend aan zijn onderzoeksprogramma en de reputatie van Vogel. Hij eiste officiële excuses van de universiteit en ‘officiële rectificatie van de leugens over de heer Vogel’.

Die excuses heeft hij gekregen, van de rector persoonlijk. In een mail van 4 juni schrijft Van der Heijden dat hij niet twijfelt aan de oprechte excuses van Wiesebron. ‘Om nog duidelijker te zijn’, schrijft Van der Heijden, ‘willen we onderstrepen dat mevrouw Wiesebron absoluut niet heeft gehandeld uit naam van de Universiteit Leiden. Haar zienswijze representeert op geen enkele wijze de opstelling van de Universiteit Leiden.’

Wiesebron organiseert in augustus een congres voor Latijns-Amerikanisten in Leiden.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook