Waar is het geheime document?

Door Vincent Bongers
11 April 2019

Volgens studentenpartij LVS zou de christelijke studentenvereniging NSL op grond van seksuele geaardheid discrimineren. De universiteit ging in gesprek met de Navigators en concludeerde dat er niets aan de hand is. Maar daar neemt LVS geen genoegen mee. Want een geheim document is nog steeds niet boven water gekomen.

Begin dit jaar stelde studentenpartij LVS tijdens de universiteitsraad een vraag aan het college van bestuur over de christelijke studentenvereniging NSL. Aan homoseksuele leden zouden bij deze club andere eisen worden gesteld voor het vervullen van een bestuursfunctie dan aan hetero’s. Gerieke Prins van LVS liet weten dat de Navigators haar een document zouden toesturen dat hun beleid ten opzichte van homoseksuelen toelicht. Dat is nog niet gebeurd.

‘Als er sprake zou zijn van discriminatie dan is dat uiteraard onacceptabel’, zei rector Carel Stolker destijds. Hij beloofde dat er een gesprek zou komen met NSL. Maandag gaf hij tijdens de universiteitsraadsvergadering een update.

‘Twee weken geleden is er een gesprek geweest tussen Renée Merkx (directeur communicatie) en Jeroen ’t Hart (directeur studenten- en onderwijszaken) met twee leden van de vereniging’, vertelde Stolker. ‘NSL heeft ons verzekerd dat er geen sprake is van discriminatie. Dat verklaarden ze met het hand op het hart. Er zijn homoseksuele leden en bestuurders. Gegeven die woorden vertrouwen we erop dat dat zo is.’

Daar nam Prins geen genoegen mee: ‘Goed om te horen dat er een gesprek is geweest en dat er benadrukt wordt dat er geen sprake is van discriminatie. Het is mij alleen nog niet duidelijk of het beleidsstuk van NSL, het zo geheime document dat ze ons zouden toesturen, ook is ingezien? Daar staat ook in wat ze van homoseksuelen in het bestuur vinden. Dat is wel afgesproken.’

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet’, antwoordde Stolker. ‘Dat kan ik even nagaan. Als daar nou iets anders in staat dan dat zij zeggen, dan is dat een reden om opnieuw het gesprek aan te gaan.’

Universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke mailt woensdagochtend dat er tijdens ‘het gesprek om aanvullende informatie is verzocht’, maar dat ‘deze is nog niet is ontvangen.’

‘Ik vind het gek dat het college dat document niet heeft gekregen en besproken met de vereniging’, vertelt Prins woensdagmiddag aan de telefoon. ‘Dat is verontrustend. Het is een heel belangrijk stuk in de discussie. Maar goed, ik begrijp dat het nu wel is opgevraagd.’

Prins onderneemt voorlopig zelf nog geen verdere actie. ‘Ik laat het nu eerst aan het college om dit verder uit te zoeken.’

Christiaan Verkerk, staflid van Navigators Leiden en Den Haag, bevestigt het gesprek met de universiteit. ‘Daarin hebben we inderdaad gezegd dat er geen enkele sprake is van discriminatie van homoseksuelen.’

Verkerk gaat ook in op de mist rond het mailen van een document naar LVS. ‘Daar wil ik wel wat over ophelderen. We hebben een begeleidend document opgesteld, een profiel voor medewerkers, waarin we hebben proberen te verwoorden wat onze verhouding tot het geloof is en waarin staat wat onze visie is hoe Jezus te volgen. In het stuk, dat is bedoeld als begeleidend document bij een persoonlijk gesprek met aankomende bestuurders, komen ook seksuele relaties aan bod. Maar dat betekent niet dat er tijdens een gesprek over dat onderwerp gesproken moet worden.’

Dat betekent ook ‘absoluut niet dat we iemand met homoseksuele geaardheid anders behandelen. Daar waar het homoseksualiteit betreft is er altijd ruimte om iemand uit te nodigen voor een leiderschapsfunctie.’

‘Het kan zijn dat in een eerder stadium is toegezegd dat we een document aan LVS zouden sturen. Het is echter niet de bedoeling dat dit stuk wordt verspreid. Dus dat doen we dan ook niet. Ons is dus ook niet gevraagd om het aan de universiteit te verstrekken. Ik hoop dat wat we in het gesprek met de universiteit voldoende antwoord hebben gegeven op alle vragen.’

Om de zaak nog wat complexer te maken, beweert LVS dat het document waar NSL enige uitleg over geeft, weer een ander stuk is dan het document waar mogelijk belastende informatie in staat.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 April 2019