Minder masters in februari

Geesteswetenschappen schrapt tweede instroommoment

4 April 2019

Negen masteropleidingen van Geesteswetenschappen willen van het tweede instroommoment in februari af.

Door Susan Wichgers Dat meldde vice-decaan masteronderwijs Mirjam de Baar vorige week in de faculteitsraadsvergadering.

‘We hebben bij de verkenning gekeken naar het aantal studenten dat instroomt in februari en hoe de opbouw van het studieprogramma eruit ziet’, zei De Baar. ‘Is de opleiding bijvoorbeeld in staat een coherent programma aan te bieden? Voor een aantal opleidingen was dat problematisch, omdat het programma niet dubbel aangeboden kon worden vanwege te weinig stafleden of een te klein aantal studenten dat in februari begint.’

Sommige masteropleidingen, zoals Mediastudies, wilden alleen afschaffing voor bepaalde tracks, maar dat is technisch niet mogelijk. In Studielink moeten studenten zich namelijk inschrijven voor de hoofdstudie. ‘Het systeem laat niet toe dat specialisaties dichtgezet worden. Dat betekent dat alle richtingen binnen die opleiding de afschaffing moeten willen’, legde De Baar uit.

‘Ons voorstel is nu om ontheffing aan te vragen bij het college van bestuur voor deze negen opleidingen, voor twee jaar, waarna we zullen evalueren. De opleidingscommissies hebben hun akkoord gegeven. We hebben ervoor gekozen om dat pas per 2020 in te laten gaan, zodat er ruim gelegenheid is om de zittende bachelorstudenten goed te informeren en voor te bereiden.’

Marlene van der Velden van studentenpartij LVS wilde weten hoe de universiteit gaat zorgen dat alle studenten die nu instromen in februari dan niet voor een andere universiteit zullen kiezen.

Vice-decaan bacheloronderwijs Egbert Fortuin: ‘Daar is die tweejarige termijn voor, zodat we kunnen kijken naar de gevolgen. Als nou blijkt dat er echt veel mensen naar Amsterdam of een andere universiteit gaan, moet dit plan heroverwogen worden.’
‘Het gaat om heel kleine aantallen, maar je hebt kans dat je iets aan studenten verliest’, vulde decaan Mark Rutgers aan.

Marian Klamer van de personeelsgeleding vroeg het bestuur hoe ze dat willen gaan meten. ‘Die mensen hebben zich hier immers niet gemeld. En fluctuaties zijn er altijd in twee jaar.’ Rutgers: ‘Ja, het blijft een inschatting.’

‘We hebben het zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen, aan de hand van de opgestelde criteria en het aantal studenten dat instroomt’, zei De Baar. ‘Nu is het afwachten of het college akkoord gaat voor alle negen opleidingen, of alleen voor de opleidingen die echt onder een bepaald percentage zitten in het tweede semester.’

Deel dit bericht: