Brief tegen verengelsing

4 April 2019

Bijna 200 hoogleraren, schrijvers, en andere taallievende prominenten ondertekenden een brief aan de Tweede Kamer. Daarin protesteren ze tegen een geplande wetswijziging, die volgens de ondertekenaars de verengelsing in het onderwijs in de hand zal werken.

In de Wet op Hoger Onderwijs, uit 1991, staat namelijk dat opleidingen Nederlandstalig moeten zijn, tenzij een andere voertaal ‘noodzakelijk’ is. Dat past niet meer in deze internationaliserende tijd, vindt minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven. Zij wil de tekst veranderen, zodat er alleen Engels gegeven mag worden als het een ‘meerwaarde’ is. De critici schrijven dat het Nederlands aan universiteiten ‘verwaarloosd’ en soms zelfs ‘geminacht’ wordt. De minister zegt ‘pal’ voor het Nederlands te staan, maar de universiteiten kunnen ook ‘niet zonder Engels in de internationale wereld van het hoger onderwijs en wetenschap’.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

4 April 2019