Raad wil psycholoog voor promovendi

14 Februari 2019

De universiteitsraad wil graag een promovendipsycholoog. Het college van bestuur wil eerst onderzoeken of dat wel echt nodig is.

‘Het is gebleken dat promovendi veel stress en psychische klachten ervaren. We zouden dan ook graag van het college willen weten of het aanstellen van een psycholoog voor promovendi mogelijk is,’ zei Nathanja van den Heuvel van promovendipartij PhDoc maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering waar het werkplan promovendizaken werd besproken.

De TU Delft heeft al een specialist voor promovendi in dienst en de Universiteit van Utrecht is van plan een promovendipsycholoog in te huren.

Het college van bestuur in Leiden wil die stap nog niet zetten. ‘Contractpromovendi met stress en psychische klachten kunnen terecht bij de bedrijfsarts die ze vervolgens kan doorverwijzen naar een psycholoog’, zei vice-rector Hester Bijl. ‘We evalueren dit jaar of deze aanpak goed werkt of niet. Dan blijkt of deze methode werkt, of dat er iets anders nodig is.’

De raad wil ook graag meer aandacht voor internationale buitenpromovendi. ‘We maken ons als raad best wel zorgen over hun positie’, aldus Van den Heuvel. ‘Vooralsnog vallen zij buiten de richtlijnen die gelden voor contractpromovendi. Zij kunnen alleen op individueel niveau afspraken maken met de universiteit. Dat werkt willekeur in de hand. Het zou goed zijn om daar beleid voor te maken.’

Bijl: ‘We zijn het eens met de raad dat er meer aandacht voor deze promovendi moet komen. Het college heeft hier ook al met de directeuren van de graduate schools over gesproken. We zijn bezig om een beter beeld te krijgen van de situatie. Het is namelijk een heel diverse categorie. We moeten eerst een analyse maken van de verschillende groepen buitenpromovendi. Dan kunnen we daarna bepalen wat voor elke groep de meest urgente zaken zijn die we gaan aanpakken, om te zorgen dat het beter gaat. Ik maak graag een afspraak met PhDoc om hierover te praten.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

14 Februari 2019