Gehandicapte studenten krijgen hun geld

14 Februari 2019

Onder de nieuwe Participatiewet bleef 50 miljoen euro, bedoeld voor gehandicapte studenten, op de plank liggen. Een net aangenomen motie moet ervoor zorgen dat het geld toch bij de studenten terechtkomt.

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een motie waarin staat dat de toelage voortaan door DUO moet worden uitgekeerd, en dat de hoogte gelijk is aan de studietoelage van de Wajong, de wet die gold vóór de invoering van de individuele studiefinanciering. 

Dat komt neer op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht de woonplaats van de ontvanger. Dat zal voor veel studenten met een beperking een forse toename betekenen.
Studenten met een beperking hebben recht op een toelage, en die krijgen ze van de gemeente. Dat betekent in de praktijk dat de hoogte van de toelage verschilt per plaats, ontdekte studentenvakbond LSVb. Elke gemeente hanteert andere regels en dat verschil zie je in de studentenportemonnee.
Zo kregen studenten in Utrecht 100 euro, terwijl de toelage in Amsterdam 280 euro was. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken bleek dat door de regionale verschillen er 50 miljoen euro in de kas bleef liggen, van de 53 miljoen die naar de gehandicapte studenten had moeten gaan. AK

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

14 Februari 2019