Langzaam meer vrouwelijke hoogleraren

17 Januari 2019

Met de huidige groei van vrouwelijke hoogleraren duurt het nog dertig jaar voordat de verhouding evenredig is. Dat is langzaam, zegt Onderwijsminister Van Engelshoven, maar het is aan de universiteiten om hun streefcijfers te halen.

Dit schreef Van Engelshoven in een antwoord  op Kamervragen over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018, een rapport van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat in december verscheen. Daarin stond dat het percentage vrouwelijke hoogleraren met 1,6 procentpunt was gestegen. Desondanks duurt het nog tot 2048 voordat de man-vrouwverhouding helemaal evenredig is, voorspelt het LNVH.

‘Het percentage groeit inderdaad langzaam en ik zou graag zien dat er minder dan dertig jaar nodig is om een evenredige verdeling te bereiken’, schrijft Van Engelshoven. ‘Ik verwacht dat de universiteiten zich actief zullen blijven inzetten om de streefcijfers die ze hebben geformuleerd te realiseren, zodat het tempo verder omhoog zal gaan.’ 

De overheid gaat in ieder geval niet opnieuw extra geld vrijmaken voor vrouwelijke hoogleraren, zoals Van Engelshovens voorganger Jet Bussemaker deed. Het potje van Bussemaker, de Westerdijk Talentimpuls genaamd, ‘was een éénmalige impuls’, schrijft de minister. ‘Het moet niet zo zijn dat er alleen resultaten geboekt worden wanneer het kabinet daar middelen voor vrijmaakt.’ Uit de volgende monitor, die in 2019 verschijnt, zal moeten blijken welk effect het Westerdijk-geld op het aantal hoogleraren heeft gehad. AK

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 Januari 2019