Geen ombudsman, wel onderzoekscommissie

12 December 2018

Het voorstel van de universiteitsraad om een ombudsman voor het personeel aan te stellen, is opnieuw door het college afgewezen. In plaats daarvan stelde het college een onderzoekscommissie voor in de vergadering van afgelopen maandag.

Bij de vorige vergadering werd het plan voor een ombudsfunctionaris al afgewezen, maar de raad benadrukte opnieuw het belang van een onafhankelijk klachteninstituut. Nathanja van den Heuvel, van promovendipartij PhDoc: ‘Op dit moment hebben studenten er één die naar volle tevredenheid functioneert. De vraag is of het mogelijk is om er ook een voor het personeel in te stellen.’
.
Rector magnificus Carel Stolker antwoordde dat het college niet overtuigd is dat een ombudsman de oplossingen biedt waar het college naar op zoek is. ‘Dat wordt bevestigd door onze vertrouwenspersonen.’ Wel zei de rector dat er misschien een onderzoeks- en adviescommissie komt, die het college en de decanen kan adviseren als er problemen worden gesignaleerd.
.
Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid vroeg zich af hoe zo’n commissie precies zou werken, en hoe laagdrempelig dat is. ‘Het lijkt alsof het college elke keer nét niet een ombudsman wil aanstellen.’
Volgens Stolker is dat niet het geval: ‘Wij zijn niet voor een ombudsfunctionaris, dat hebben we steeds eerlijk gezegd. Daar is geen misverstand over. Het college probeert er niet onderuit te komen, maar we zien er niet de meerwaarde van in.’

Morgen nog.

De raad nam daar geen genoegen mee. Fenna Poletiek van FNV Overheid: ‘Ik ben blij dat het college bezorgd is over de sociale veiligheidskwestie. Mij lijkt dat dit maar kan leiden tot één conclusie: er moet morgen nog een ombudsfunctionaris komen. U zegt dat u de meerwaarde er niet van inziet. Wat ik u wil terugvragen, is wat de schade ervan zou zijn.’ (Zie ook: 'Geen Commentaar - Is het angst?')
.
Verder vroeg Poletiek zich af hoe het college anders aan haar informatie denkt te komen, en benadrukte het grote draagvlak voor een ombudsman. ‘De enigen die geen ombudsfunctionaris willen, zijn de vertrouwenspersonen. Ik heb ze er niet over gesproken, maar ik kan me voorstellen dat dat een beetje het argument is van de Renaultdealer die geen zin heeft in een Peugeotdealer naast zijn deur.’
.
Momenteel is er een pilot vanuit de VSNU gaande met ombudsfunctionarissen op verschillende universiteiten. Het college belooft de pilot te volgen. ‘We gaan eerst kijken hoe dat werkt. Als dat werkelijk blijkt te helpen, dan moeten we daar wat mee doen.’ SW

Deel dit bericht: