Minister: ?Weg met gender bias?

22 November 2018

Onderwijsminister Van Engelshoven wil meer aandacht geven aan ‘onbewuste genderbias’ bij de beoordeling van promovendi.

Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen die D66 stelde naar aanleiding van het onderzoek van NRC Handelsblad waaruit bleek dat mannen veel vaker cum laude promoveren dan vrouwen, ook al is de man-vrouwverdeling onder promovendi fifty-fifty. Zo is in Leiden 49 procent van alle promovendi vrouw, maar kregen ze 34 procent van de cum laudes.

 
Omdat de eisen voor een cum laude-beoordeling niet vaststaan, is er veel ruimte voor genderbias. Daar wil de minister aandacht aan besteden. ‘Onderzoek wijst uit dat er sprake is van specifieke interpretatiepatronen voor het gedrag van mannen en vrouwen, die sterk verbonden zijn aan traditionele opvattingen en verwachtingen ten aanzien van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen’, schrijft ze aan de Kamer. ‘In de beoordeling van prestaties en competenties van vrouwen (en mannen) spelen deze opvattingen een belangrijke rol. Mannen en vrouwen verdienen gelijke kansen en moeten worden beoordeeld op hun capaciteiten zonder genderbias.’

 
Ze gaat met de universiteitskoepel VSNU kijken of trainingen kunnen helpen.

 
De genderbias is, aldus NRC, ook te herkennen in hoe er over wetenschappers wordt gesproken. In het promotiereglement van de VU wordt naar de promovendus gerefereerd met ‘hij’ of ‘hem’, en ook een recent subsidiereglement van de NWO noemt de aanvrager standaard ‘hij’.

 
De VU wil dit zo snel mogelijk aanpassen, zegt de minister. ‘Het gaat vooralsnog om het reglement van één universiteit’, schrijft ze. De andere universiteiten, waaronder Leiden, schrijven hij/zij of geven aan dat het document in vrouwelijke vorm gelezen moet worden als dit nodig is. ‘Universiteiten hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat eenieder zich herkent in de promotieregelingen.’ AK

Deel dit bericht: