Laag rendement bij Geesteswetenschappen

Slechts kwart van de filosofiestudenten haalt bachelor in vier jaar

22 November 2018

De faculteit Geesteswetenschappen heeft nog steeds een laag bachelorrendement. Dat is het percentage studenten dat na vier jaar een diploma heeft behaald bij de instelling waar ze aan hun opleiding zijn gestart.

Uit de Presentatie Bachelorrendement blijkt dat slechts 50,6 procent van de studenten Geesteswetenschappen de opleiding na vier jaar afrondt (international studies niet meegerekend), terwijl het doel 70 procent is.

 
Eerst even terug naar 2013. Dat jaar maakte het college van bestuur de afspraak met de faculteit dat het bachelorrendement in 2015 op 70 procent moest zitten. Dat lukte niet; het percentage bleef steken op ongeveer 55 procent. Uit de toenmalige cijfers bleek dat de faculteit zowel een laag rendement heeft in vergelijking met andere faculteiten in Leiden als ook in vergelijking met andere geesteswetenschappen in Nederland.

 
Het lage rendement was onder meer te verklaren doordat relatief veel studenten te maken hadden met persoonlijke omstandigheden en na hun vooropleiding als ‘gemiddelde student’ de faculteit binnenkwamen. Ook hebben veel geesteswetenschappelijke opleidingen veel keuzemogelijkheden, wat het moeilijker maakt snel af te studeren.

 
Daarop is door de afzonderlijke opleidingen actie ondernomen, maar ondanks die inspanningen varieert het rendement per opleiding nog steeds enorm. Zo haalde slechts 26 procent van de studenten wijsbegeerte van cohort 2014 na vier jaar het bachelordiploma, tegenover 81 procent van de studenten international studies. Weliswaar heeft de faculteit daardoor nu een bachelorrendement van 66 procent, maar dit komt doordat international studies veruit de grootste opleiding is. Daardoor is dit percentage vertekend. Zou het resultaat van deze opleiding niet worden meegerekend, rondt niet 66 maar slechts 50,6 procent de bachelor na vier jaar af. Zo bezien is de faculteit terug bij af.

 
Als nieuwe actiepunten worden nu onder andere genoemd dat studenten intensievere begeleiding in het laatste jaar moeten krijgen en dat het aantal keuzes voor studenten moet worden verminderd.

 
Alles goed en wel, maar wat is er nu zo erg aan een laag rendement? Allereerst heeft het financiële gevolgen voor de faculteit: de inkomsten die afgestudeerden genereren worden erdoor uitgesteld, terwijl de langduriger studiebegeleiding extra geld kost. Maar volgens de Presentatie Bachelorrendement kan het tegenvallende percentage ook betekenen dat de onderwijsprogramma’s onvoldoende studeerbaar zijn of dat de faciliteiten niet optimaal zijn. SVL

Deel dit bericht: