Te weinig kamers in Leiden

Studentenwoningen bij de Leidse Schans. Ondanks de nieuwbouw is de Leidse kamermarkt nog steeds 'gespannen.'

15 November 2018

De Leidse kamermarkt is gespannen, aldus de jaarlijkse monitor van studentenhuisvestingskoepel Kences, die onlangs verscheen. De situatie is wel iets minder nijpend dan vorig jaar toen Leiden nog het stempel ‘zeer gespannen’ kreeg.

Het leenstelsel blijkt een fors effect te hebben op de verhuislust van studenten. Vooral meer eerstejaars blijven bij hun ouders wonen, blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018  van Kences. Het aandeel uitwonende studenten is de afgelopen drie jaar gedaald van 53 naar 48 procent. Deze daling is aanzienlijk, aldus de rapportage. ‘De conclusie is dat de invoering van het studievoorschot van grote invloed is op het huisvestingsgedrag van bachelorstudenten. Het effect zal de komende jaren naar verwachting doorwerken bij de masterstudenten.’

In het collegejaar waren er landelijk 350.000 studenten uitwonend. Dit zal de komende acht jaar toenemen tot 371.000 uitwonende studenten. Dit komt neer op een groei van 6 procent.

Leiden had afgelopen collegejaar 14.200 uitwonende hbo en wo-studenten. Een jaar eerder waren dat er 14.000. Een heel kleine stijging dus. Maar het totaal aantal studenten dat in Leiden studeert, nam veel sterker toe.
Het leenstelsel heeft dus een dempend effect, daar staat tegenover dat er steeds meer internationale studenten naar Leiden komen. Vooral deze groep heeft grote problemen om een woning te vinden. Juist het aantal internationale studenten zal de komende jaren alleen maar toenemen. In totaal zal het aantal studenten dat in Leiden studeert de komende acht jaar met 13 procent stijgen.

Kences geeft in de rapportage niet aan hoe groot het tekort aan kamers in Leiden is. Wel heeft de organisatie een zogeheten drukindicator gemaakt. Deze heeft een schaal die loopt van zeer ontspannen, ontspannen, evenwicht, gespannen, en de zwaarste categorie ‘zeer gespannen’. De Leidse kamermarkt was in 2016-2017 nog zeer gespannen, maar dit is vorig jaar bijgesteld tot gespannen.

Helaas is er geen cijfer gekoppeld aan het woningtekort in Leiden. Ook is niet duidelijk hoe groot de vraag naar kamers is. Dat maakt het lastig om de waarde van de drukindicator in te schatten. Volgens de monitor is de woningmarkt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, de tweede vestigingsstad van de universiteit, en Utrecht ‘zeer gespannen.’ Studentenhuisvester Duwo had het eerder dit jaar over een tekort van 2500-3000 kamers in Leiden.  

Inmiddels is er ook een nieuw actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 opgesteld om het landelijk tekort aan kamers aan te pakken. In het plan staat niet hoeveel woningen erbij moeten komen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de tekorten aan studentenhuisvesting en de mogelijke oplossingen om het aanbod te vergroten van stad tot stad verschillen. Er komt bijzondere aandacht voor de vraag naar kamers door internationale studenten. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

15 November 2018