Vertraging? Daar is wel geld voor

1 November 2018

Studenten die vertraging oplopen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van financiële middelen die onderwijsinstellingen wel degelijk voor hen beschikbaar stellen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Universiteiten en hogescholen hebben verplicht een pot geld voor studenten die om een goede reden vertraging oplopen: het profileringsfonds. Het gaat onder meer om studenten met een functiebeperking, mantelzorgers, studenten die een bestuursjaar doen en topsporters. 
.
Maar deze studenten weten de weg naar dit fonds slecht te vinden. Bovendien zijn ook studentendecanen en studieadviseurs er slecht van op de hoogte. Daarom wil de inspectie dat de besturen van de universiteiten en hogescholen hierover meer en betere voorlichting geven.
.
‘Ik vind het van belang dat deze groep studenten actief op de hoogte wordt gebracht van de voorzieningen zodat zij de ondersteuning kunnen krijgen waar zij recht op hebben. Passieve informatieverstrekking op een website is daarom niet voldoende’, schrijft onderwijsminister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.
.
Ze verwacht dat meer studenten van het fonds gebruik gaan maken zodra zij van het bestaan weten. ‘In het Regeerakkoord is daarom een intensivering van het profileringsfonds opgenomen van structureel 2 miljoen euro voor studenten in overmachtssituaties.’ Dit extra bedrag wordt uitsluitend ingezet voor mantelzorgende studenten, studenten met een beperking, zwangere studenten en studenten met een chronische ziekte of psychische problemen.
.
In april schreef Mare dat studenten met een beperking ook niet op de hoogte zijn van een toeslag vanuit de gemeente. Volgens LSVb zou slechts een kwart hiervan weten en vraagt een nog veel kleiner deel de toeslag daadwerkelijk aan. SVL

Meer informatie over de financiële ondersteuning van studievertraagden vind je hier.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 November 2018