Oplossing voor nakijkergernis

1 November 2018

Het komt voor dat er minder dan vijf dagen zit tussen het verschijnen van de tentamencijfers en de herkansing van een vak. De universiteitsraad wil af van deze lastige situatie.

Tot grote ergernis van studenten gebeurt het weleens dat een cijfer van een tentamen pas heel kort voor het hertentamen verschijnt. Maandag besprak de universiteitsraad de Onderwijs en Examenregelingen (OERen) van de universiteit die gelden voor collegejaar 2019-2020.

‘Er staat nu niet in de OERen wat er moet gebeuren als de cijfers van een tentamen minder dan vijf werkdagen voor het hertentamen bekend worden. We willen dat er iets in de OERen komt te staan over deze situatie’, zei Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid.

‘Het college begrijpt dat dit een grote zorg is voor studenten,’ reageerde vicerector Hester Bijl. ‘Deze situatie komt voor, maar niet heel vaak gelukkig. En als het gebeurt, dan is het hertentamen verplaatst.’
Het college wil niet dat in de OERen uitgebreid beschreven wordt wat precies de consequenties zijn als het vijfdagenprobleem zich voordoet. Dat is aan de faculteiten, en daar is de raad het mee eens.

‘We stellen wel voor om een aansporende tekst toe te voegen aan de regelingen’, zei Bijl. ‘Als er sprake is van minder dan vijf dagen, dan kan het hertentamen worden verplaatst. Dit ter inspiratie voor de faculteiten.’ Die moeten zelf het probleem aanpakken, het college ziet er wel op toe dat dat ook gebeurt. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 November 2018