Opinie: Doe iets aan de taalbarri

Sta gebruik van Nederlands

Door het taalbeleid van Universiteit Leiden krijgen internationale studenten geen kans om deel te nemen aan de medenzeggenschap, schrijft Viktor Blichfeldt. (This article is a translated version from this original)

Het begin van de eerste termijn in de universiteitsraad is bijzonder maar ook veeleisend geweest voor de Democratische Studenten Partij - Den Haag. We zijn hartelijk ontvangen in de raad door onze medevertegenwoordigers en wij zijn dan ook dankbaar voor het advies en de steun die wij in deze tijd van hen hebben gekregen.

Wij hebben hard gewerkt aan onze interne organisatie en zijn inmiddels al geconfronteerd met onze eerste uitdagingen. Met name wat betreft de onwil van het college van bestuur om een taalbeleid in te voeren, dat ons de mogelijkheid zou geven om volledig te kunnen deelnemen in de universiteitsraad als eerste internationale studentenvertegenwoordiger.

DSP is opgericht en verkozen met een programma dat campus Den Haag zou vertegenwoordigen. Onze belangrijkste doelen zijn om de universiteitsfaciliteiten in Den Haag op hetzelfde niveau te brengen als in Leiden, om betrokken te zijn bij de beslissingen over de toekomst van onze campus en vooral om op te komen voor de belangen van alle studenten van de Universiteit Leiden in Den Haag, inclusief het groeiende aantal ondervertegenwoordigde internationale studenten. DSP wil betrokken zijn bij het bouwen en verbeteren van onze universiteit en de ontwikkeling van haar toekomst. Maar nu we eindelijk hier zijn beland, kunnen wij niet aan deze doelen werken door één simpele reden: taal.

Voor alle duidelijkheid: DSP heeft niet de intentie om de administratieve taal van de universiteit te veranderen. Deze is Nederlands en blijft Nederlands. Wij vragen alleen van de universiteit en het college van bestuur dat deelname in de medezeggenschapsraden, inclusief de universiteitsraad, voor alle studenten mogelijk is - ongeacht hun nationaliteit.

Uit het jaarrapport van de universiteit over 2017 bleek dat 18% van alle bachelorstudenten en 29% van masterstudenten niet uit Nederland kwam, en dat percentage neemt alleen maar toe. Toch weerhoudt het huidige taalbeleid, en de interpretatie van het college van bestuur van dit beleid, de internationale studenten van deelname in de medezeggenschapsraden.

De eis dat alle leden van de universiteitsraad Nederlands passief op B1 niveau moeten beheersen, sluit sommige studenten uit van deelname in de medezeggenschapsraden. Voor de meeste studenten die geen Nederlands beheersen, kost het meer dan een jaar en ruim 1260 euro om bij het Academisch Talencentrum Nederlands te leren.

Daarbij komt dat er momenteel in Den Haag slechts cursussen Nederlands tot niveau A1 worden gegeven. Het college van bestuur moet inzien dat dit niet-Nederlandse studenten ontmoedigt en ervan weerhoudt om actief deel te nemen in de medezeggenschapsraden op dezelfde manier als Nederlandssprekende studenten.

Volgens de universiteit zouden inclusiviteit en diversiteit centraal moeten staan en zou internationalisering een essentiële ambitie zijn. In het instellingsplan van de universiteit staat dan ook: 'De Universiteit Leiden is een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor ze staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.'

Het ontmoedigen van internationale studenten om actief deel te nemen aan het democratisch proces van de universiteit belemmert deze gelijke kansen en is een duidelijke verwerping van de ambities van het college van bestuur.

Gelukkig staat DSP niet alleen in het afkeuren van dit beperkend beleid. De universiteitsraad heeft gezamenlijk een brief gestuurd aan het college van bestuur om te uiten dat zij het niet eens is met de harde grens die het college heeft getrokken wat betreft internationale leden van de raad. Samen hebben wij onze steun betuigd aan de internationale gemeenschap van de Universiteit Leiden en hebben wij een alternatieve oplossing aangeboden. Wij hopen dat dit een start zal zijn van een positieve verandering.

Als het college doorgaat met het huidige beleid, zal DSP een notitie introduceren aan de universiteitsraad, waarin we zeven concrete oplossingen bieden voor het huidige taalprobleem. De oplossingen zijn gedeeltelijk een herhaling van de oplossingen geschetst in de brief aan het college, zoals de behoefte aan gelijktijdige vertaling tijdens bepaalde vergaderingen en de mogelijkheid tot gemengd gebruik van Engels en Nederlands in andere vergaderingen.

Daarnaast zullen wij de universiteit vragen om cursussen Nederlands beter beschikbaar en fors goedkoper te maken. Verder moet er betere promotie van de cursussen plaatsvinden, gericht op huidige en toekomstige studenten. Zo kunnen degenen die Nederlands willen leren dat ook daadwerkelijk doen. Wij hopen dat het college van bestuur hierdoor realiseert dat verandering nodig is. Dit zal niet alleen internationale universiteitsmedewerkers en studenten helpen, maar de hele universiteit. 

Dit gezegd hebbende, DSP en de studenten van Campus Den Haag zijn trots om deel uit te maken van de historische en befaamde Leidse universiteit. Wij zijn vanuit heel het land en vanuit de hele wereld naar Leiden gekomen om onze academische carrière te beginnen, wetende dat we zouden worden ondersteund door de indrukwekkende academische tradities van de universiteit. Tradities die, hoewel ontstaan in het verleden, altijd naar de toekomst kijken. Wat dat betreft is Campus Den Haag echt een onderdeel van de visie van Universiteit Leiden en wij, de studenten van deze campus, moeten gelijke kansen krijgen om deze visie uit te voeren. 

Viktor Blichfeldt, studentvertegenwoordiger universiteitsraad en voorzitter van de Democratische Studenten Partij - Den Haag

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Wetenschap

Studentenleven

Nieuws

English page