Bijna vijf procent meer studenten

1 November 2018

Het aantal ingeschreven studenten 2018-2019 aan de Universiteit Leiden is met 4,8 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit haar voorlopige inschrijfcijfers.

In totaal hebben ruim 1300 studenten meer zich bij de Leidse universiteit ingeschreven. In 2017-2018 telde de universiteit 27.713 studenten, tegenover 29.040 nu. Aan alle faculteiten studeren dit jaar meer studenten dan het jaar ervoor, waarvan de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) de grootste toename kent. Daar hebben dit jaar bijna 13 procent meer studenten zich ingeschreven. Ook Archeologie, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn meer dan gemiddeld gestegen, met respectievelijk 8,9 procent, 8,6 en 6 procent.

Bovendien telt de universiteit nu ruim 4600 internationale studenten; bijna 17 procent meer dan vorig jaar. Dat betekent dat 16 procent van alle Leidse universitaire studenten internationaal is, tegenover 14,3 procent vorig jaar. De stijging van 4,8 procent van de Leidse universiteit loopt parallel aan de landelijke toename.
Uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) blijkt dat aan alle Nederlandse universiteiten samen 5 procent meer studenten zich hebben ingeschreven dan vorig jaar.
In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een Nederlandse universiteit. Dat leidt tot zorgen over het behoud van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs, zeker ook omdat de stijging hoger uitvalt dan de raming van 2 procent stijging die het ministerie maakte. ‘De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden. De regering heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van topniveau kan blijven en ook beantwoordt aan de maatschappelijke vraag. Dit kan alleen door fors te investeren’, aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.
De stijging is te verklaren door het hogere aantal vwo-gediplomeerden en een hogere instroom van internationale studenten. Ongeveer 19 procent van de studenten is nu afkomstig uit het buitenland. Begin 2019 worden de definitieve inschrijfcijfers bekend. SVL

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 November 2018