Taalconflict: ?De rector was rude?

18 Oktober 2018

The Democratic Students Party had maandag tijdens een de universiteitsraad een aanvaring met rector magnificus Carel Stolker. Het onderwerp: de voertaal.

    De universiteit wordt steeds internationaler. De bestuurstaal is echter Nederlands. Een grote barrière voor buitenlandse studenten en medewerkers die willen meebeslissen over de koers van de universiteit. Tijdens de raadsvergadering werd dat pijnlijk duidelijk.

    The Democratic Students Party The Hague (DSP), die een zetel heeft in de universiteitsraad, wil vooral opkomen voor studenten in Den Haag, die het Nederlands vaak niet machtig zijn. DSP-raadslid Viktor Blichfeldt (international studies) uit Noorwegen had daarom Engelse vragen ingediend over de mogelijkheden tot steun voor niet-Nederlandse raadsleden.

    Rector magnificus Carel Stolker begon in het Nederlands aan zijn antwoorden: ‘Het gaat om de medezeggenschap….’ Blichfeldt onderbrak hem: ‘Is het mogelijk om deze vraag in het Engels te beantwoorden?’ De vrijwilliger die voor hem vertaalde, was namelijk al op weg naar een college. ‘Nee’, antwoordde Stolker. ‘Ik doe het in het Nederlands als je dat niet erg vindt.’

    Blichfeldt sputterde nog wat tegen, maar de rector ging door: ‘Ik doe het heel voorzichtig en rustig zodat je het dan kan volgen.’ 

    De bestuurstaal is Nederlands, legde Stolker vervolgens uit. Met als gevolg dat de ‘medezeggenschap ook in het Nederlands’ is. ‘Wij vinden het oké als iemand in het Engels reageert tijdens de vergadering. Je moet echter wel de stukken, die zijn geschreven in het Nederlands, kunnen lezen. 

    ‘Als u mijn vraag niet in het Engels wil beantwoorden dan ben ik niet in staat om op u te reageren’, zei Blichfeldt. 

    Blichfeldt voelde zich door het college buitenspel gezet. Stolker, nog steeds in het Nederlands: ‘Maar u heeft iemand naast u die vertaalt...Oh, de vertaler is al weg.’ 

    Universiteitsraadsvoorzitter Charlotte de Roon manoeuvreerde vervolgens weg van de lastige situatie: ‘Oké, dan gaan we door met de volgende rondvraag.’ 

    Blichfeldt is een dag later nog steeds gefrustreerd door de gang van zaken. ‘Ik vond het teleurstellend en eigenlijk ook wel een beetje onbeschoft dat hij maar bleef weigeren om in het Engels te antwoorden. Hij wilde gewoon niet met mij communiceren. We respecteren dat Nederlands de bestuurstaal is en dat willen dat ook helemaal niet veranderen. In het taalbeleid van de universiteit staat echter ook dat Engels wel kan, als er een goede reden is om daarvoor te kiezen. Stolker gaf ook niet echt antwoord op mijn vragen, hoorde ik achteraf van de rest van de raad.’

    Blichfeldt wil dat niet-Nederlands sprekende studenten en medewerkers ook kunnen meebeslissen in de raden. Dat gaat echter niet als er geen vertalers beschikbaar zijn. 

    ‘We kunnen nu niet functioneren als de andere partijen. We hebben met raden van andere universiteiten gesproken en er is echt een oplossing: simultaan vertalen van de vergaderingen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een student van de Leidse master vertalen dit als stage te laten doen.’ 

    Blichfeldt: ‘We begrijpen dat niet alle documenten vertaald kunnen worden, maar stellen voor om in elk geval de belangrijke stukken te vertalen. De Rijksuniversiteit Groningen voegt een Engelse samenvatting bij de documenten toe. Dan kan je zien of het een relevant document voor je is. Nu gebruik ik Google Translate. Dat werkt tot op zekere hoogte, maar ik heb liever professionele hulp.’

    Blichfeldt krijgt veel steun van de raad. ‘Het college bepaalt echter of er een vertaler wordt ingehuurd. We zitten in een taalmoeras en moeten eruit. Ik kan nu mijn werk niet goed doen, en dat is heel frustrerend.’ VB

Deel dit bericht: