PNN wil actie

18 Oktober 2018

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft het actieplan ‘Naar een gezond promotiestelstel’ opgesteld met vijf actiepunten die de kwaliteit van het Nederlandse promotiestelsel moeten verbeteren en waarborgen. Het netwerk wil de werknemersstatus behouden, eerlijke contracten, realistische onderwijstaken, psychische problematiek aanpakken en een ander verdienmodel voor promoties. PNN-voorzitter Anne de Vries: ‘De berichten over universiteiten als promotiefabrieken, promovendi met psychische problemen en oneerlijke contracten stapelen zich op. Er is een tekort aan vrij te besteden onderzoeksgeld en promovendi zijn te vaak het kind van de rekening. Door de hiërarchische verhoudingen binnen universiteiten kunnen promovendi zich hier niet goed tegen verdedigen. Het actieplan is er op gericht deze misstanden te voorkomen.

Deel dit bericht: