Minister: scherp letten op Engels

18 Oktober 2018

Het ministerie van Onderwijs gaat strenger kijken naar studies die willen afwijken van het Nederlands. Een studie in het Engels aanbieden mag, maar deze keuze moet ‘weloverwogen’ zijn, aldus minister Van Engelshoven.

Er moet meer aandacht komen voor de keuze van onderwijstaal in het hoger onderwijs. Om dit te regelen zal vanaf februari bij de reguliere kwaliteitstoetsing van opleidingen extra worden ingezoomd op de taalkeuze. Dit heeft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer gemeld.

'Het aanbieden van een opleiding in het Engels kan zeker meerwaarde hebben, maar de keuze om dat te doen, moet weloverwogen worden gemaakt', aldus de minister. Opleidingen wordt bij de kwaliteitstoetsing gevraagd om overtuigend te onderbouwen waarom wordt afgeweken van de Nederlandse taal.

Opleidingenkeurder de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opdracht gekregen om de taalkeuze scherper in de gaten te houden. De NVAO gaat aan de opleidingen vragen om inhoudelijk te beargumenteren hoe de gekozen taal bijdraagt aan het realiseren van datgene waartoe studenten worden opgeleid. Ook wordt het taalniveau van docenten beoordeeld.

Als de onderbouwing van de opleiding onvoldoende is, kan de NVAO deze de kans geven om op korte termijn de taalkeuze beter te onderbouwen of de taalkeuze terug te draaien. In het uiterste geval kan de NVAO de accreditatie intrekken. VB

Deel dit bericht: