Nieuw universitair LGBT+ netwerk

27 September 2018

Het vorige week gelanceerde LGBT+ Network gaat het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over de ontwikkelingen op de universiteit rondom de lesbische, homoseksuele, bi- en transgendergemeenschap.

Het netwerk is opgericht omdat het Diversity Office erom vroeg, en de wens bestond vanuit de gemeenschap zelf, zegt promovendus Tim Vergeer. Hij is ook de vice-voorzitter van het platform. ‘Het college van bestuur en het diversity office hebben jaren geleden het diversiteitsbeleid ingevoerd, waardoor bijvoorbeeld al het vrouwennetwerk Sophia is ontstaan om onder het wetenschappelijk personeel de positie van vrouwen te versterken. Het Diversity Office vond het een goed idee om ook meer aandacht te geven aan de LGBT+-gemeenschap.’

Het platform wil onder meer het taalgebruik genderneutraler maken, en samenwerking mogelijk maken tussen wetenschappers van bijvoorbeeld rechten en psychologie om onderzoek naar de gemeenschap te doen. Ook wil het netwerk dat zij in de collegestof zichtbaarder wordt. ‘Zo is er al een docent die het college ‘History of homosexuality’ geeft’, licht Vergeer toe. Verder wil het netwerk docenten trainen in hoe ze bijvoorbeeld moeten omgaan met een student in de collegezaal die transseksueel is. Het platform werkt samen met de LU-Pride en LUMC-Pride, maar wijkt er ook deels van af. ‘Deze organisaties staan formeel buiten de universiteit en hebben geen adviserende rol. Onze primaire opdracht is het college adviseren.’ Het netwerk gaat tenminste eens per jaar met het college van bestuur om de tafel om verslag uit te brengen van de bevindingen. Die bevindingen gaat het platform verzamelen met behulp van paneldiscussies, waar ook mensen buiten de gemeenschap heen kunnen. ‘We gaan onderzoeken wat er moet gebeuren om onze wensen in het protocol van de universiteit te krijgen’, aldus Vergeer. SVL

Deel dit bericht: