Minister erkent: werkdruk aan universiteiten is hoog

Studievoorschot gaat eerder naar instellingen

27 September 2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de werkdruk aan universiteiten hoog is en wil een aantal knelpunten wegnemen.

De brief is een reactie op het rapport van universiteitskoepel VSNU van begin september waarin staat dat ‘het piept en kraakt’ in de Nederlandse universiteiten. ‘Het stelsel staat onder druk door de toename van studentaantallen en de daarbij achterblijvende bekostiging.’
.

Volgens de organisatie is er een half miljard euro nodig om de hoge kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. Op dat bedrag hoeven de universiteiten niet te rekenen. Vorige week tijdens Prinsjesdag bleek zelfs dat er, volgens de VSNU althans, juist niet meer geld naar de universiteiten gaat. Sterker nog, er werd nog eens 19,5 miljoen extra bezuinigd. Boze docenten pikken het niet langer en verenigd in WOinActie geven ze deze week bijvoorbeeld buiten college, ook in Leiden.
.

Sympathiek
De minister vond het dan ook verstandig om te reageren. ‘Overal in het land wordt op een sympathieke manier actiegevoerd. Ze doen dat met een heel heldere reden; aandacht vragen voor de hoge werkdruk aan universiteiten. Laat ik helder zijn: ik erken dat de druk aan universiteiten hoog is’, schrijft Van Engelshoven.
‘En wil hier ook samen met de universiteiten naar kijken om dit aan te pakken.’
.

De VSNU doet in het rapport aanbevelingen om knelpunten weg te nemen. Zo stellen de universiteiten voor om het geld dat gekoppeld is aan de invoering van het leenstelsel versneld uit te keren. Nu begint dat geld mondjesmaat bij de universiteiten binnen te druppelen, maar het is niet genoeg om echt mee te investeren.
De minister zegt nu toe dat als er door de medezeggenschap gesteunde voorstellen komen voor de versnelde inzet van deze middelen, zij die dan ook mogelijk gaat maken.
.

Er komt ook meer ruimte om geld in te zetten. De minister wil soepeler omgaan met de verplichte buffers die de universiteiten aanhouden. ‘Door hier met elkaar anders mee om te gaan stroomt er meer geld, in een vroeger stadium, naar het onderwijs en onderzoek.’
.

Vaste contracten
Verder wil Van Engelshoven in overleg met de universiteiten over de stabilisering van de financiering, om zo het aanbieden van vaste contracten beter mogelijk te maken.
.

Daarnaast is subsidieverstrekker NWO volgens de minister bezig met het invoeren van maatregelen om de aanvraagdruk bij subsidies te verminderen. Zo wil de organisatie komen tot een honorering van minstens 25 procent van de subsidieaanvragen. VB

Deel dit bericht: