Gezocht: hulp bij privacywet

27 September 2018

De besturen van de studieverenigingen Geesteswetenschappen willen begeleiding van de faculteit bij het AVG-proof maken van hun verenigingen. Dat staat in een gezamenlijke brief aan het faculteitsbestuur.

De verenigingen stellen dat in theorie duidelijk is wat de in mei ingetreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inhoudt, maar dat de wet in praktijk ‘lastig blijkt te implementeren’. ‘Weinig verenigingen weten wat er daadwerkelijk moet veranderen en waar ze moeten beginnen’, schrijven de besturen.

Ze geven aan niet over de middelen te beschikken om aanpassingen te kunnen verrichten in de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en dat ze daardoor nog vaak werken met relatief onveilige programma’s als Dropbox en Google Drive. De besturen zeggen dat ze veiliger programma’s niet kunnen betalen, ofwel niet met deze programma’s bekend zijn. Ze vragen om ‘extra persoonlijke begeleiding’ en ‘veilige tools’ vanuit de faculteit, ‘zodat er daadwerkelijk voor een AVG-proof klimaat kan worden gezorgd.’

Afgelopen mei is de oude Wet op bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Het doel is om persoonsgegevens veiliger dan voorheen te bewaren waardoor de kans op datalekken wordt verkleind. De AVG is scherper dan de oude wetgeving, en de boetes bij overtreding zijn hoger. Overheden, en dus ook de universiteiten en studieverenigingen, hebben nu meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met hun data om te gaan. Voor studieverenigingen geldt bijvoorbeeld dat het ledenbestand goed beveiligd moet zijn. Leden hebben het recht het ledenbestand in te zien, te corrigeren en zich indien gewenst uit het bestand te laten verwijderen. Ook mogen persoonsgegevens van leden niet langer worden bewaard dan nodig, dus de verengingen moeten de ledenlijst frequenter opschonen.

In mei zei universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke tegen Mare dat er een FAQ op de website van de universiteit komt waarin antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen. Die is nu, vier maanden later, nog niet beschikbaar. SVL

Deel dit bericht: