Leidse woningnood is 'zeer zorgelijk'

20 September 2018

De gemeente Leiden moet ‘alles op alles zetten’ om de huidige woonproblematiek voor studenten aan te pakken.

Dat schrijft GroenLinks Leiden in een brief met vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. De partij noemt het ‘zeer zorgelijk’ hoe de huidige woningnood vooral jonge mensen treft. ‘Het zijn dure tijden voor de studenten met hoge studielasten, geen studiefinanciering en oplopende schulden. Studenten voelen zich financieel uitgeknepen door de markt en het gebrekkige beleid van het huidige kabinet.’

Bovendien blijkt uit een rapportage van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat studenten maandelijks gemiddeld honderd euro te veel voor een kamer betalen, doordat verhuurders zich niet aan het Woningwaarderingsstelsel (WWS) houden. Via dit puntensysteem krijgen huurwoningen een bepaalde maximale huurprijs, maar corporaties zouden die grens overschrijden. GroenLinks wil weten of het college voornemens is met de corporaties in gesprek te gaan en welke maatregelen zij kan nemen om de verhuurders aan het WWS te laten houden.

De gemeente Leiden onderzoekt of er een huurteam kan worden aangesteld dat bij geschillen tussen huurder en verhuurder advies kan geven en bemiddelen. Zo’n team is echter niet bevoegd om namens huurders een procedure te starten bij de nationale Huurcommissie. Mocht er een huurteam komen, wil GroenLinks dat hij die bevoegdheid wel krijgt. ‘Bijvoorbeeld om redenen van efficiëntie maar ook in het kader van het verbeteren van de machtsongelijkheid tussen huurder en verhuurder.’ SVL

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

20 September 2018