Woede over renteverhoging

Minister Van Engelshoven sleutels aan sociaal leenstelsel

13 September 2018

Om het sociaal leenstelsel in de lucht te houden, wil het ministerie van Onderwijs de leningen aan studenten duurder maken. De studieleningen worden gekoppeld aan de tienjaarsrente en niet aan de vijfjaarsrente.

Studenten die in 2020 aan een studie beginnen, gaan daardoor fors meer betalen. Studentenorganisaties vinden dat onacceptabel. 

De renteverhoging moet het kabinet 226 miljoen euro opleveren. Het plan om de rente op de studieschuld aan te passen stond al in het regeerakkoord, maar nu ligt er ook een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs.
De tienjaarsrente is vrijwel altijd hoger dan de vijfjaarsrente. Dus afgestudeerden die aflossen moeten per maand meer gaan overmaken aan DUO. Het ministerie geeft zelf een rekenvoorbeeld. Op basis van de gemiddelde rentes in de afgelopen tien jaren was de tienjaarsrente 0,78 procentpunt hoger dan de vijfjaarsrente en zal het maandelijks terug te betalen bedrag ongeveer 18 procent hoger zijn voor studenten met volledige draagkracht. Bij een gemiddelde schuld van 21.000 euro zou het maandbedrag bij de vijfjaarsrente ongeveer 70 euro zijn en bij de tienjaarsrente ongeveer 82 euro.
In de memorie van toelichting van het voorstel legt het ministerie uit waarom de rente wordt aangepast. ‘De regering is van mening dat op dit moment een te groot verschil bestaat tussen de rente die de overheid moet betalen op de kapitaalmarkt voor de leningen van de student en de rente die de (oud)-studenten moeten betalen over die lening.’
Er is volgens het ministerie dan ook sprake van een rentesubsidie van de overheid aan de student.
Studentenvakbond LSVb verzet zich tegen het plan. ‘Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt’, aldus voorzitter Geertje Hulzebos. ‘Wij roepen de regering een halt toe en eisen dat deze maatregel geschrapt wordt.’
Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) vindt dat studenten opdraaien voor de hogere kosten van het leenstelsel en hoopt dat de Tweede Kamer een stokje steekt voor het wetsvoorstel. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 September 2018