Gevestigd land leest meer onderzoeken

13 September 2018

Peer review is ongelijk verdeeld in de wereld, blijkt uit een wereldwijde studie naar de nakijkers.

De onderzoekers in opkomende wetenschapslanden als India en vooral China bekijken minder artikelen dan ze schrijven. Het extra review-werk dat dat oplevert, wordt gedaan door onderzoekers in gevestigde landen als de VS, Japan, Zweden en Nederland. Dat is de voornaamste conclusie van de Global State of Peer Review, een onderzoek van wetenschapssite Publons. Omdat het onderzoek de wetenschapsdatabank Web of Science als basis heeft, zijn de bètavakken wat oververtegenwoordigd, maar er zitten wel meer dan elfduizend deelnemers in. 

Doen de westerse onderzoekers aan een soort ontwikkelingswerk, doordat ze hun collega’s uit armere landen meer onderzoekstijd geven? Publons ziet het anders: wie minder nakijkt, heeft minder mogelijkheden om het nieuwste van het nieuwste te zien, om te leren wat tijdschriften nou eigenlijk willen zien, om te netwerken en om kritisch te leren denken. De meeste ondervraagden (85 procent) zouden toch liever zien dat instellingen het nakijkwerk zouden moeten stimuleren, hetzij door het als eis te stellen of door het te belonen. Lang niet iedereen lijkt te vinden dat peer review een vanzelfsprekend onderdeel is van het werk als wetenschapper: slechts 30 procent van de onderzoekers in de klinische geneeskunde is het met die stelling eens, bijvoorbeeld. Laat dat nou net een sector zijn die heel veel stukjes aflevert.
Mede daardoor is het voor de redacteuren van vakbladen steeds lastiger om reviewers te vinden. 75 procent van hen geeft aan dat dat het moeilijkste onderdeel van hun werk is: voor één review moesten ze in 2017 gemiddeld 2,4 mensen vragen voor ze beet hadden, in 2013 was dat er nog 1,9.
Nog meer cijfertjes: in 2016 zijn er 2,9 miljoen artikelen gepubliceerd in Web of Science (en 2,5 miljoen afgewezen). De nakijkers zijn daar in de regel zo’n vijf uur per artikel aan kwijt, zeggen ze zelf.
Nederlandse wetenschappers schrijven de meeste woorden in hun reviews (zo’n 700), en Chinezen de minste (255). Bijna veertig procent van alle ondervraagde onderzoekers gaf aan geen enkele training te hebben gehad in hoe je nou eigenlijk zo’n peer review moet doen. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 September 2018