Tussenjaar

6 September 2018

Nooit eerder waren er zoveel scholieren die een tussenjaar namen alvorens te gaan studeren. Van alle eerstejaars studenten die in 2017 begonnen, heeft 10,5 procent eerst een tussenjaar gedaan. Een jaar eerder was dat nog 9 procent. Ook gaan er steeds meer naar het buitenland. Dat blijkt uit een meting onder ruim 16.000 eerstejaarsstudenten, die ResearchNed in opdracht van onderwijs-internationaliserings-organisatie Nuffic de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. In het hbo was het aandeel studenten met tussenjaar-ervaring hoger (11,5 procent) dan in het wo (8,5 procent). Maar het deel dat heeft gereisd, is weer hoger onder universitaire studenten. De meerderheid van de studenten zegt dankzij het tussenjaar zekerder te zijn geworden van de studiekeuze.

Deel dit bericht: