Nakijktermijn

6 September 2018

De universiteitsraad krijgt regelmatig klachten over de overschrijding van de nakijktermijn van tentamens. Voor het nakijken staat een periode van 15 werkdagen. De raad en het college willen weten hoe vaak die termijn wordt overschreden. Alle faculteiten hebben dat dan ook bijgehouden voor het collegejaar 2017/2018, en leveren binnenkort hun bevindingen in. Rechten heeft ze al. Voor de gehele bachelor geldt dat er van de 261 tentamens er zestien te laat waren nagekeken. Dat is 6 procent. In de master zijn er 171 tentamens afgenomen. Bij 27 van die tentamens werd de termijn overschreden, dat is 16 procent. ‘De masteropleiding jeugdrecht en de master?afstudeerrichtingen Public International Law en arbeidsrecht springen eruit wat betreft het niet voor alle vakken kunnen voldoen aan de nakijktermijn’, schrijft het rechtenbestuur. Het kan tot grote irritatie van studenten gebeuren dat het cijfer van een tentamen pas bekend wordt binnen vijf werkdagen van de herkansing van het betreffende vak. Dat is dit studiejaar één keer voorgekomen. De cijfers van het bachelorvak materieel strafrecht (31 mei) zijn op de vijfde werkdag voor de herkansing (27 juni) gepubliceerd.

Deel dit bericht: