De ?Beehive? is niet genoeg

6 September 2018

Studentenpartij ONS wil dat de faciliteiten van de Universiteit Leiden in Den Haag flink verbeterd worden. De partij stelt in een notitie aan de universiteitsraad en het college van bestuur dat studenten in Den Haag niet tevreden zijn over de voorzieningen.

‘De studenten op de campus Den Haag voelen zich, ondanks hun omvangrijke aandeel in de samenstelling van de universiteit, niet genoeg gehoord door de universiteit’, schrijft ONS in het stuk. Er komen steeds meer studies in Den Haag en de studentenpopulatie groeit er snel, merkt de partij op.

Volgens ONS klagen de Haagse studenten voornamelijk over ‘slechte tentamenlocaties, afwezigheid van betaalbare sportfaciliteiten, het tekort aan studieplekken en de afwezigheid van onder meer de studentenpsychologen.’

De partij stelt dat er veel gebeurt in Leiden. ‘De universiteit werkt daar aan de verbetering en bouw van verscheidene voorzieningen, zoals het nieuwe sportcentrum, dat tevens als tentamenzaal fungeert en de (aan)bouw van verschillende facultaire panden.’

Den Haag blijft achter, stelt de partij, dat een lijst van verbeterpunten wil bespreken met het college van bestuur.
De studenten willen dat er voldoende studieadviseurs, studentpsychologen en studentendecanen komen. Daarnaast vindt ONS dat de sportvoorzieningen in Den Haag gelijkwaardig moeten zijn aan die in Leiden.
Verder schort het aan een copy- en printshop, fietsenstallingen en een UFB-service desk in het Wijnhavengebouw. Daarnaast zijn de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking niet op orde.

Het college van bestuur is wel bezig met het uitbreiden van de faciliteiten in Den Haag. Zo wordt vanaf 1 oktober studentencentrum Beehive aan de Turfmarkt in fasen geopend. Studenten kunnen dan fitnessen in The Buzz en er is een cultural activities room. Ook komt er een studiezaal en er is kantoorruimte voor studieverenigingen. Er zijn spreekuren van de ombudsfunctonaris, studentenpsychologen, studentendecanen en arbeidsmarktdeskundigen.
ONS had graag de notitie al in juni met het college besproken. Het stuk was immers al in mei ingediend bij de universiteitsraad, maar dat lukte niet. Ook in augustus haalde het punt de agenda niet, nu wegens gebrek aan voorbereidingstijd van het college.

‘Zeer teleurstellend’, vindt Alderik Oosthoek, de net afgezwaaide fractievoorzitter van ONS in de raad, van deze vertraging. ‘De opening van de Beehive is ook al later dan oorspronkelijk gepland, en de faciliteiten in dat pand zijn nog niet afdoende.’ VB

Deel dit bericht: