'Er valt nu een gat'

College van bestuur is niet overtuigd van nut ombudsfunctionaris voor medewerkers.

Foto: Marc de HaanEugène van der Heijden is ombudsman voor studenten. De universiteitsraad wil ook graag een ombudsfunctionaris voor het personeel

3 Juli 2018

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. Personeelspartij FNV Overheid is daar ‘ontstemd’ over.

De universiteitsraad sprak gisteren met het college van bestuur over het jaarverslag 2017  van Eugène van der Heijden, de ombudsfunctionaris voor studenten. De personeelspartijen in de raad willen graag dat er ook een ombudsfunctionaris voor medewerkers komt. Het college is echter niet erg enthousiast over dit plan.

‘We zetten in op de versteviging van het al bestaande bouwwerk van vertrouwenspersonen voor het personeel,’ zei rector Carel Stolker tijdens de raadsvergadering. ‘We hebben heel helder gemaakt waar medewerkers terecht kunnen met klachten. We weten dat de raad de komst van een ombudsfunctionaris voor medewerkers belangrijk vindt, maar we gaan deze toch nog even niet aanstellen. Er is een pilot uitgezet bij drie universiteiten. Die gaan kijken of zo’n persoon effectief is.’

De komst van een nieuwe functie kan mogelijk ook ‘verwarrend werken’, aldus Stolker. ‘De kans bestaat dat verschillende rollen door elkaar heen gaan lopen. We willen dan ook eerst de resultaten van de pilot afwachten.’

Volgens Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid is de komst van een ombudsfunctionaris toch echt nodig: ‘Mijn partij is er ontstemd over dat het college maar blijft wachten. Een vertrouwenspersoon kan niet bij alle problemen hulp bieden. Ook spoort een vertrouwenspersoon de klagende medewerker aan om zelf het probleem op te lossen. Dat is lang niet altijd mogelijk. Je hebt soms iemand nodig die constateert dat er ergens iets fout gaat en dat dan vervolgens ook aanpakt. Die is er nu niet. Er valt nu een gat.’

Volgens Stolker is er geen sprake van een gat. ‘De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en verwijst eventueel door. Als dat goed functioneert, heb je geen ombudsfunctionaris nodig. We doen als college ook zelf onderzoek als dat nodig is. Maar als uit de pilot blijkt dat een ombudsfunctionaris echt voorziet in een behoefte, dan gaan wij het ook doen.’

Tijdens de vergadering kwam ook de inhoud van het verslag van ombudsman Van der Heijden aan bod. Het blijkt dat maar liefst 35 van de in totaal 139 ingediende klachten betrekking hebben op slecht communicerende scriptiebegeleiders.

De functionaris verneemt met regelmaat ‘dat scriptiebegeleiders zonder enige voorafgaande melding aan de student langdurig onbereikbaar zijn. Het is kwalijk dat regelmatig bij interne navraag geen van de mensen binnen dezelfde opleiding of faculteit weet waar de docent zich bevindt, noch kan de docent bereikt worden; de docent is letterlijk “kwijt.”’

‘Een zeer onwenselijke situatie,’ zei Inge van der Weijden van personeelspartij UB. ‘De raad vraagt het college dan ook om de faculteiten aan te sporen om dit probleem op te lossen.’

Het college was het eens met de raad. ‘Het is natuurlijk dramatisch dat dit kan gebeuren,’ aldus vicerector Hester Bijl. ‘We gaan dan ook acuut in gesprek met de faculteiten. Een oplossing is echt nodig. Bijvoorbeeld door het inzetten van een tweede begeleider die voor opvang zorgt. Anders moet de docent in kwestie toch echt worden opgespoord.’ VB

Deel dit bericht: