Rechtszaak tegen Engels gaat door

21 Juni 2018

Tijdens het kort geding over Engels op universiteiten trok Beter Onderwijs Nederland haar vordering tegen de onderwijsinspectie in.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) zet zich in tegen de verengelsing van het Nederlandse hoger onderwijs. Ze had de universiteiten van Maastricht en Twente aangeklaagd, en specifiek vanwege hun Engelstalige opleidingen psychologie. In de Wet op het Hoger Onderwijs staat dat het onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands.

BON vindt dus dat de twee universiteiten zich niet aan de wet houden, en hoopt op jurisdictie waarmee het hele Nederlandse hoger onderwijs hernederlandst kan worden. Omdat de Onderwijsinspectie niet ingreep, hadden ze ook die gedagvaard. De Inspectie gaf aan bezig te zijn met een onderzoek naar de verengelsing, en BON trok daarop haar vordering in.
De vorderingen tegen de twee universiteiten blijven wel staan, ondanks pogingen van de rechter om de partijen in gesprek te krijgen. De uitspraak is op 6 juli.
Op de website van de Universiteit Maastricht publiceerde psychologie-decaan prof. Anita Jansen op de dag van de zitting een blog, waarin ze uitlegt dat psychologie nu eenmaal een internationaal vakgebied is. Bovendien beheersen vrijwel alle docenten en studenten de Engelse taal ‘uitstekend’. Ze verwijt daarnaast BON-voorzitter Ad Verbrugge een ‘goedkope enge man’ te zijn, die een ‘rechtspopulistische strijd’ voert en ‘buitenlanders wil weren, onder het mom van beter onderwijs.’ BB

Deel dit bericht: