'Garandeer vrije pers'

21 Juni 2018

Universiteitsbladen zijn niet allemaal onafhankelijk, en hogescholen hebben soms helemaal geen vrije media. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil daarom van het ministerie een garantie voor vrije pers bij elke instelling.

De studentenorganisatie publiceerde woensdag een inventarisatie, van de vrije pers in het hoger onderwijs. Vooral de hogescholen komen er bekaaid vanaf: maar 8 van de 15 beschikken over een eigen blad. Universiteiten hebben wel allemaal een eigen blad of site, maar de onafhankelijkheid daarvan is niet altijd gewaarborgd. Van de 15 bladen, zijn er 4 op een of andere manier afhankelijk van de communicatieafdeling.

Voorzitter Tom van den Brink vertelde in Trouw dat studenten zich zorgen maken. Omdat het leenstelsel is ingevoerd, krijgen de universiteiten meer geld, en de studenten meer medezeggenschap. ‘Maar hoe moeten ze dat doen als er geen onafhankelijke informatie is?’

Het ISO doet daarom een aanbeveling aan het ministerie van Onderwijs: ‘Leg officieel vast dat hoger onderwijsinstellingen een blad zouden moeten faciliteren, om zo het voortbestaan van instellingsbladen te garanderen.’

Universiteitsbladen, zoals Mare, worden betaald door de universiteit, maar werken onafhankelijk. Om dit te waarborgen, bestaat er een redactiestatuut, waarin staat dat dit hun taak is. Ook is er een (onafhankelijke) redactieraad, die journalistieke onafhankelijkheid bewaakt en de journalistieke lijn in de gaten houdt.

Uit de ISO-inventarisatie blijkt dat 4 van de 15 universiteitsbladen niet over zo’n statuut beschikken. Daarnaast verschillen de redactiestatuten onderling. De meeste bladen hebben wel een redactieraad, maar die wordt in veel gevallen benoemd door het college van bestuur. AK

Deel dit bericht: