Nieuwe afvalscheidingsborden

14 Juni 2018

Het Universitair Facilitair Bedrijf heeft nieuwe afvalscheidingsborden boven de afvalbakken in de kantines geplaatst. Ze vervangen de oude borden, omdat deze te onduidelijk zouden zijn.

De gedetailleerde beschrijvingen van wat er wel (en niet) in de bakken mag, zijn weg. Ze zijn vervangen door één woord per bak. De benamingen zijn nu ‘drink packaging, plastics & cups’, ‘organic’, en ‘waste’.

 
‘Een derde van de leden van het Universiteit Leiden Panel vond de informatieborden bij de gescheiden afvalbakken onduidelijk. De universiteit speelt daar nu op in met een ontwerp dat minder tekst en tóch meer informatie bevat’, deelt de universiteit mee op de medewerkerssite.

 
Uit een enquête bleek dat de oude borden teveel tekst bevatten, en dat er niet stond aangegeven wat er wel of niet in mocht. ‘De nieuwe borden behouden de door Rijkswaterstaat vastgestelde kleur per afvalstroom en zijn modern en rustig. Elke stroom wordt benoemd met een korte, maar krachtige benaming. Samen met deze kop geven de iconen in één oogopslag aan wat wél welkom is in de bak’, aldus de universiteit.

 
Wie twijfelt, moet het afval bij ‘restafval’ (waste, red.) gooien: ‘Als u namelijk de stroom vervuilt, wordt deze door de afvalverwerker afgekeurd en helaas alsnog verbrand.’

 
Het scheiden blijft vooralsnog beperkt tot binnen de universiteit. Amber Hensema, adviseur Milieu en Arbeidshygiëne: ‘Intern scheiden is het probleem niet, maar het recyclen, dus wat er daarna mee gebeurt, wel. Papier en karton worden wel gerecycled, en gft scheiden we ook op steeds meer plaatsen. De PMD-stroom (plastic, drinkpakken en blik, red.) is het probleem. We hebben nog geen bedrijf gevonden dat dit voor ons kan doen’. AK

Deel dit bericht: