‘Duizend euro is betekenisvol’

14 Juni 2018

De Eerste Kamer heeft kritiek op het plan van minister Van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars volgend collegejaar te halveren.

De maatregel is bedoeld om het hoger onderwijs toegankelijker te maken. Maar waarom geldt de korting dan voor alle studenten die in september 2018 aan een opleiding gaan beginnen?

 
De regeling kost 173 miljoen euro. De senatoren van de VVD wilden van de minister weten of die investering ‘een doelmatige besteding van middelen is’. De partij haalt het uiterst kritische advies van de Raad van State over het plan aan. De Raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vindt het vreemd dat de halvering geldt voor alle studenten die voor het eerst gaan studeren, ‘dus óók voor de groep die zich zonder de invoering van de maatregel toch voor het hoger onderwijs zou inschrijven.’ 

 
De minister deelt de kritiek van de Raad en de VVD niet. Volgens Van Engelshoven beoogt de maatregel de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren, en is dus juist ook gericht op de groep die toch al zou gaan studeren. ‘Ook voor die groep is de korting van ruim duizend euro een betekenisvol bedrag’, aldus de minister. ‘Bovendien is de relatieve waarde van de korting groter voor lagere inkomensgroepen, wat ten goede komt aan het verbeteren van de kansengelijkheid.’

 
De halvering van het collegegeld was overigens ook bedoeld om het leed van het afschaffen van de basisbeurs enigszins te verzachten. Coalitiepartijen ChristenUnie en het CDA waren geen voorstander van het leenstelsel. Door een korting aan alle aankomende studenten te geven, wordt de schade door het verlies van de beurs een beetje gerepareerd.

 
Waarschijnlijk gaat de Eerste Kamer uiteindelijk wel akkoord met de regeling. In de Tweede Kamer werd er ook veel gemord op het plan, maar een ruime meerderheid stemde toch in.

 
De hoogte van het collegegeld voor de komende twee studiejaren zijn overigens vastgesteld. Volgend collegejaar is dat 2.060 euro. In het collegejaar 2019-2020 wordt dat 2.078. VB

Deel dit bericht: